Verkkosivun kaikkien toimintojen käyttämiseksi vaaditaan evästeitä. Aktivoi evästeet ja päivitä selaimesi. Päivityksen jälkeen näkyviin tulee evästeiden hallinnan valintaikkuna.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä toiminnallisuus- ja mukavuussyistä sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Voit muuttaa asetusta koska tahansa napsauttamalla kohtaa ”Muuta asetuksia”. Jos hyväksyt evästeiden käytön, napsauta kohtaa ”Kyllä, hyväksyn”. Tietosuojapolitiikkamme

Hiilineutraalit autot: synteettiset polttoaineet muuntavat hiilidioksidin raaka-aineeksi

• Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii muutakin kuin autojen sähköistämistä

• Boschin pääjohtaja Volkmar Denner: "Polttomoottorista voi tulla hiilineutraali"

• Synteettisiä polttoaineita voidaan lisätä tavanomaisiin polttoaineisiin, jolloin niiden avulla voidaan vähentää nykyisen ajoneuvokannan hiilidioksidipäästöjä

• Mikäli synteettiset polttoaineet otetaan käyttöön suunnitellusti, niiden avulla voidaan vähentää Euroopan hiilidioksidipäästöjä 2,8 gigatonnilla vuoteen 2050 mennessä

 
 

Boschin innovaatiot esillä IAA 2017 -messuilla

Tervetuloa Boschin IAA 2017 -messuosastolle Frankfurtiin: Bosch uskoo, että tulevaisuudessa paikasta toiseen voidaan liikkua ilman onnettomuuksia, päästöjä ja stressiä. Bosch pyrkii tähän tavoitteeseen automaation, sähköistyksen ja liitettävyyden avulla. IAA 2017 -tapahtumassa Bosch esittelee kaikilta kolmelta osa-alueelta uusimmat ratkaisunsa, jotka tekevät paikasta toiseen liikkumisesta turvallisempaa ja tehokkaampaa, ja muuntavat autot samalla kolmanneksi elintilaksi.

BOSCHIN LEHDISTÖTILAISUUS IAA 2017 -tapahtumassa järjestetään tiistaina 12.9.2017 hallissa 8 sijaitsevalla Boscin messuosastolla A03 klo 13.15–13.40 paikallista aikaa. Tilaisuudessa puhuvat Boschin pääjohtaja Volkmar Denner ja Mobility Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja Rolf Bulander.

Lisätietoa Boschista IAA 2017 -tapahtumassa osoitteessa www.bosch-iaa.de ja Twitterissä: #BoschIAA

 

Yhteystiedot


Communications Manager
Niina Haasola
Robert Bosch Oy
Viestintä
Äyritie 8 E
01510 Vantaa
Puhelin 010 480 8225

 

08.09.2017 | Suomi | Yhtiötason uutiset

Hiilineutraali polttomoottori on ollut viime aikoihin asti utooppinen haave. Nyt siitä saattaa kuitenkin tulla totta. Salaisuus on synteettisissä tai hiilineutraaleissa polttoaineissa. Niiden valmistusprosessi muuntaa kasvihuonekaasunakin tunnetun hiilidioksidin raaka-aineeksi, josta voidaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan sähkön avulla tuottaa bensiiniä, dieselpolttoainetta ja maakaasun korvaavaa kaasua.

"Synteettiset polttoaineet voivat tehdä bensiini- ja dieselmoottoreista hiilidioksidineutraaleita, mikä auttaa tavoitteessa rajoittaa ilmaston lämpenemistä”, sanoo Boschin pääjohtaja Volkmar Denner. Boschin asiantuntijoiden mukaan synteettisten polttoaineiden käyttö ja autojen sähköistäminen voisivat yhdessä säästää jopa 2,8 gigatonnia – 2 800 000 000 000 kiloa (1) – hiilidioksidia vuoteen 2050 mennessä pelkästään Euroopassa. Määrä on kolminkertainen Saksan vuoden 2016 hiilidioksidipäästöihin verrattuna.

Vähänokinen poltto vähentää pakokaasujen käsittelyn kustannuksia

Euroopan rajat ylittävä tarkastelu osoittaa, kuinka kiireellistä liikenteen päästöjen vähentäminen on: Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi liikenteen hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä 50 prosentilla seuraavien neljän vuosikymmenen aikana maailmanlaajuisesti. Kehittyneissä talouksissa päästöjen tulee vähentyä vähintään 85 prosentilla. (2)

"Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii muitakin älykkäitä ratkaisuja sähköautoilun lisäksi", Denner sanoo. Vaikka kaikki autot kulkisivat jonain päivänä sähköllä, niin lentokoneet, laivat ja jopa kuorma-autot liikkuvat edelleen pääosin polttoaineella. Synteettisten polttoaineiden avulla toimivat hiilineutraalit polttomoottorit ovat siten erittäin lupaava polku tutkia. Synteettiset polttoaineet myös voidaan suunnitella siten, että ne palavat käytännössä ilman nokea. Se vähentää pakokaasujen käsittelyn kustannuksia.

Yksi synteettisten polttoaineiden merkittävistä eduista on se, että olemassa olevaa huoltoasemaverkkoa voidaan käyttää edelleen. Sama pätee nykyiseen polttomoottoriosaamiseen. Synteettisten polttoaineiden kehitys voi olla hyödyllistä siitäkin huolimatta, että sähköautot tulevat halpenemaan lähivuosina merkittävästi. Boschin laskelmien mukaan synteettistä polttoainetta käyttävän hybridin kokonaiskustannukset voivat olla pitkän kantaman sähköautoa pienemmät aina 160 000 kilometriin saakka, käytetyn uusiutuvan energian tyypistä riippuen.

Jatkoaikaa huoltoasemille ja vanhoille ajoneuvoille

Teknisesti ottaen synteettisiä polttoaineita voidaan valmistaa jo nyt. Mikäli polttoaineen valmistamiseen tarvittava sähkö tuotetaan uusiutuvista energialähteistä ja on siten hiilidioksidivapaata, tällaiset polttoaineet ovat hiilineutraaleja ja erittäin monipuolisia. Vetyä (H2) voidaan käyttää polttokennoissa, kun taas jatkojalostamalla syntyneitä polttoaineita voidaan käyttää polttomoottoreissa tai lentokoneiden turbiineissa. Synteettisen dieselöljyn, bensiinin ja kaasun markkinoille saattamista koskevat pilottihankkeet ovat parhaillaan käynnissä Norjassa ja Saksassa. Koska synteettiset polttoaineet ovat yhteensopivia nykyisen infrastruktuurin ja moottorituotannon kanssa, korkean markkinaosuuden saavuttaminen vie myös huomattavasti vähemmän aikaa kuin nykyisen ajoneuvokannan sähköistäminen. Jopa vanhat autot toimivat synteettisellä bensiinillä – kemiallisen rakenteen ja perusominaisuuksiensa osalta se on edelleen bensiiniä.

Q&A – lisää synteettisistä polttoaineista

Mitä pitäisi tapahtua, jotta synteettiset polttoaineet voisivat vakiinnuttaa paikkansa?

Tarvitaan vielä huomattavia ponnisteluja ennen kuin synteettiset polttoaineet voivat tulla käyttöön laajamittaisesti. Jalostuslaitokset ovat edelleen kalliita, ja käytössä on ainoastaan muutamia testauslaitoksia. Saksassa Saksan talous- ja energiaministeriö tukee synteettisiä polttoaineita. Synteettisten polttoaineiden laajamittaista käyttöä auttavat myös uusiutuvien energialähteiden saatavuuden lisääntyminen ja hintojen laskeminen.

Miten synteettisiä polttoaineita valmistetaan?

Synteettiset polttoaineet tehdään ainoastaan uusiutuvan energian avulla. Ensimmäisessä vaiheessa vedestä tuotetaan vetyä. Mukaan lisätään hiiltä nestemäisen polttoaineen tuottamiseksi. Hiili voidaan kierrättää teollisista prosesseista tai jopa kerätä ilmasta suodattimien avulla. Hiilidioksidi ja vety yhdistämällä saadaan synteettistä polttoainetta, joka voi olla bensiiniä, dieseliä, kaasua tai jopa kerosiinia.

Kuinka kallista synteettinen polttoaine on?

Tällä hetkellä synteettisten polttoaineiden tuottaminen on monimutkainen ja kallis prosessi. Tuotannon kasvu ja edulliset sähkön hinnat saattavat kuitenkin tehdä synteettisistä polttoaineista merkittävästi nykyistä halvempia. Tutkimusten mukaan polttoaine voi maksaa 1–1,40 € litralta pitkällä aikavälillä ilman valmisteveroja.

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa noin 400 500 työntekijää. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli alustavien lukujen mukaan 78 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 450 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 62 500 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

Lisätietoja:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse