Verkkosivun kaikkien toimintojen käyttämiseksi vaaditaan evästeitä. Aktivoi evästeet ja päivitä selaimesi. Päivityksen jälkeen näkyviin tulee evästeiden hallinnan valintaikkuna.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä toiminnallisuus- ja mukavuussyistä sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Voit muuttaa asetusta koska tahansa napsauttamalla kohtaa ”Muuta asetuksia”. Jos hyväksyt evästeiden käytön, napsauta kohtaa ”Kyllä, hyväksyn”. Tietosuojapolitiikkamme

Boschilta ratkaisuja älysairaaloille

• Verkottuneet ratkaisut parantavat sairaaloiden turvallisuutta, mukavuutta ja tehokkuutta

• Sairaalatoimijat, henkilökunta ja potilaat hyötyvät verkottuneista palveluista

• Bosch odottaa älysairaalaratkaisuihin liittyvän myyntinsä olevan noin 100 miljoonaa euroa tulevina vuosina

• Energy and Building Technology -liiketoiminta-alue kasvaa noin 5 % vuonna 2017

 
 
 

Yhteystiedot


Communications Manager
Niina Haasola
Robert Bosch Oy
Viestintä
Äyritie 8 E
01510 Vantaa
Puhelin 010 480 8225

 

05.10.2017 | Suomi | Yhtiötason uutiset

Kalliiden lääketieteellisten laitteiden suojaaminen varkauksilta, luvattoman pääsyn estäminen rajatuille alueille tai ilmoitukset pelastushelikopterin saapumisesta: kiitos Boschin IoT-asiantuntemuksen ja älyratkaisuiden monet ennen vaikeat tai mahdottomat asiat ovat nyt helppoja toteuttaa.

Lääketieteellisten laitteiden varkaudet aiheuttavat miljoonien eurojen vahingot sairaaloille ympäri Eurooppaa. Anturipohjainen videotekniikka käytävillä ja sisäänkäynneillä samoin kuin älykkäästi hallittu valaistus, ovien ja ikkunoiden verkottuneet liiketunnistimet sekä hälytysjärjestelmät voivat auttaa varkauksien estämisessä ja varkaiden tunnistamisessa. "Esineiden internet on viimein tullut sairaaloihin", sanoo Boschin Energy and Building Technology -liiketoiminta-alueesta vastaava Stefan Hartung. Paremman turvallisuuden lisäksi verkottuneet ratkaisut tuovat myös mukavuutta ja tehokkuutta.

Bosch ennustaa, että se saavuttaa älysairaalaratkaisuillaan noin 100 miljoonan euron liikevaihdon tulevina vuosina. Koko Energy and Building Technology -toimialalla Bosch odottaa liikevaihdon kasvavan tänä vuonna noin viisi prosenttia, eli yli kaksi kertaa alan viime vuotista kasvuvauhtia nopeammin.

Tukea sairaaloiden digistrategioille

Roland Bergerin tutkimuksen mukaan lähes 90 % kaikista sairaaloista on kehittänyt digistrategian tehokkuutta ja taloudellista suorituskykyään parantaakseen. "Haluamme olla mukana tässä kehityksessä, minkä vuoksi laajennamme tarjoomaamme sairaaloiden älytuotteisiin ja -palveluihin. Älyratkaisujemme avulla haluamme osaltamme edistää parempaa elämänlaatua, mukavuutta ja turvallisuutta sairaaloissa sekä parantaa resurssien tehokasta käyttöä", Hartung sanoo.

Bosch: älysairaaloiden palveluntarjoaja

Sairaaloiden on toimittava 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa. Vaikka kustannuspaineet nousevat jatkuvasti, lääkäreiden ja sairaanhoitajien on huolehdittava niin potilaista, arvokkaiden laitteiden suojelemisesta kuin teknisen infrastruktuurin optimaalisesta hallinnastakin. Bosch helpottaa teknisten ja hallinnollisten tehtävien aiheuttamaa taakkaa sairaaloilta ja henkilöstöltä älysovellustensa avulla. Potilaat hyötyvät myös sairaalahuoneisiin asennettavista uusista, verkottuneista ratkaisuista, kuten interaktiivisista infotainment-järjestelmistä.

Verkottunut valvontakeskus Münchenin yliopistollisessa sairaalassa

Münchenin yliopistollinen sairaala on yksi Saksan suurimmista sairaaloista. Sen verkotettu valvontakeskus tarjoaa optimaalisen yleiskuvan sairaalan turvallisuuteen liittyvistä prosesseista. Keskuksen työntekijät voivat valvoa sairaalan kulkuportteja, sisäpuhelimia ja videokameroita keskitetysti. Moninäyttöjärjeltelmä mahdollistaa 34 klinikan ja osaston seuraamisen yhtä aikaa, ja järjestelmää käytetään myös turvallisuuden kannalta tärkeiden yhteyspisteiden hallintaan. Verkottuneet kamerat ja näytöt rekisteröivät myös pelastushelikoptereiden purkamisen ja ilmoittavat tilanteesta suoraan henkilökunnalle. Uusien toimintojen käyttöönottamisen mahdollistamiseksi Bosch verkotti olemassa olevat, ei-digitaaliset valvontakamerat ja liitti ne yhteen ja samaan järjestelmään. Näin sairaalan ei tarvinnut uusia yli 70 kamerasta koostuvaa järjestelmää ja yrittää leikata syntyneitä kustannuksia jostakin toisaalta.

Climatec: pitkäaikainen kumppani Yhdysvalloissa

Banner Health, jolla on yhdeksän toimipaikkaa seitsemässä eri osavaltiossa, on yksi Yhdysvaltojen suurimmista voittoa tavoittelemattomista terveydenhuollon tarjoajista. Boschin tytäryhtiö Climatec on Banner Healthin pitkäaikainen kumppani. Bosch suunnittelee, kehittää ja integroi ratkaisuja Banner Healthin uusiin ja uudistettaviin sairaaloihin. Bosch toimittaa sairaaloihin muun muassa rakennusautomaatio- ja ilmastointijärjestelmiä, palohälyttimiä, sairaanhoitajien kutsujärjestelmiä sekä infotainment-järjestelmiä – integroidusti, verkottuneesti ja yhdeltä toimittajalta. Tavoitteena on luoda verkottuneiden ratkaisujen avulla ympäristöjä, jotka ovat paitsi mukavia, myös taloudellisia ja luotettavia.

Bangaloren NH-sairaala hyötyy matalammista energiakustannuksista

Joulukuusta 2016 lähtien Bosch on ollut Intian Bangaloressa sijaitsevan 750-paikkaisen syöpäsairaalan energiakumppani. Vuosittain noin 390 000 potilasta hoitava laitos on osa Narayana Hrudayalaya (NH) -ketjua. NH on yksi Intian suurimmista terveydenhuollon tarjoajista: sillä on 30 sairaalaa 18 paikkakunnalla. Hankkeen ytimessä on anturi- ja ohjelmistopohjainen ratkaisu, joka optimoi laitoksen energiatehokkuuden ja takaa erinomaiset olosuhteet potilaille ja henkilökunnalle.

Boschin toimittama energianhallinta- ja valvontajärjestelmä mahdollistaa energiakustannusten alentamisen noin 12 prosentilla. Henkilökunta saa tiedot energiankulutuksesta koska tahansa älylaitteisiinsa ja voi reagoida poikkeamiin välittömästi.

Paikannustoiminnot voivat säästää ihmishenkiä

Bosch on sitoutunut kehittämään yhteistyökumppaneidensa kanssa IoT-pohjaisia lisäpalveluja sairaalasektorille. Älyratkaisut voivat auttaa esimerkiksi hätätilanteissa kiireellisesti tarvittavien lääketieteellisten laitteiden paikantamisessa ja niiden kuljettamisessa tietyille sairaala-alueille. Paikantaminen toteutetaan varustamalla tärkeät lääketieteelliset laitteet antureilla. Tieto laitteiden sijainnista tai tilasta – kuten akun latauksesta – välittyy reaaliaikaisesti sisäisen verkon tai pilvipalvelun kautta lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle. Tällaiset ratkaisut nopeuttavat prosesseja sairaaloissa ja voivat jopa pelastaa ihmishenkiä – hätätilanteessa jokaisella sekunnilla on merkitystä.

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa noin 400 500 työntekijää. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli alustavien lukujen mukaan 78 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 450 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 62 500 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

Lisätietoja:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse