Verkkosivun kaikkien toimintojen käyttämiseksi vaaditaan evästeitä. Aktivoi evästeet ja päivitä selaimesi. Päivityksen jälkeen näkyviin tulee evästeiden hallinnan valintaikkuna.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä toiminnallisuus- ja mukavuussyistä sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Voit muuttaa asetusta koska tahansa napsauttamalla kohtaa ”Muuta asetuksia”. Jos hyväksyt evästeiden käytön, napsauta kohtaa ”Kyllä, hyväksyn”. Tietosuojapolitiikkamme

Bosch tutki pohjoismaalaisten asenteita: Inhimillisten virheiden vähentyminen automatisoidun ajamisen paras ominaisuus

 
 
 

Yhteystiedot


Communications Manager
Niina Haasola
Robert Bosch Oy
Viestintä
Äyritie 8 E
01510 Vantaa
Puhelin 010 480 8225

 

13.12.2017 | Suomi | Yhtiötason uutiset

Pohjoismaalaiset pitävät automatisoitujen autojen tärkeimpinä hyötyinä inhimillisten virheiden, vastuuttomien kuljettajien sekä liikenneruuhkien vähenemistä. Kuljettajaa avustavasta ja automatisoidusta teknologiasta toivottiin apua monenlaisiin tilanteisiin, joista esimerkiksi iäkkäämmillä korostui pimeässä ajaminen. Bosch tutki pohjoismaisten kuluttajien suhtautumista automatisoituun ajamiseen tutkimuksessa, johon vastasi yhteensä 4 000 vastaajaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Toivomuksena inhimillisten virheiden väheneminen

Automatisoitujen autojen suurimpana hyötynä pohjoismaiset kuluttajat pitivät inhimillisten virheiden vähenemistä (54 %). Muiksi hyödyiksi koettiin vastuuttomien kuljettajien väheneminen (46 %), liikenneruuhkien väheneminen (37 %) sekä oman ajan lisääntyminen (23 %). Joka kuudes (14 %) vastaajista nosti esiin myös sen, että automatisoitu ajaminen tekee paikasta toiseen liikkumisesta hauskempaa.

– Tulokset osoittavat, että vastuullinen ajaminen on merkittävä arvo pohjoismaisille kuluttajille. Monet pitävät logistisen ekosysteemin toimivuutta omaa ajonautintoa tärkeämpänä, ja ajaminen tuntuu olevan yksi liikkumisen muoto ennemmin kuin nautinto. Mahdollisuus keskittyä muuhun kuin ajamiseen nähdään automatisoidun ajamisen merkittävänä hyötynä, sanoo Robert Bosch Oy:n toimitusjohtaja, Boschin Nordic-alueen Director of Business Development Stefan Bergman.

Joka kolmas yli 60-vuotias tuntisi pimeällä olonsa turvallisemmaksi automatisoidussa kyydissä

Tutkimukseen osallistujilta kysyttiin myös, missä tilanteissa automatisoitu teknologia saisi heidät tuntemaan olonsa turvallisemmaksi. Suomalaisten vastauksissa korostuivat ahtaissa paikoissa ajaminen (41 %), huonoissa sääolosuhteissa ajaminen (36 %), pysäköinti (35 %), kaupunkiliikenne (31 %), vilkkaassa liikenteessä luoviminen (27 %), pimeällä ajaminen (24 %) sekä moottori- ja maanteillä ajamiseen (20 %).

Toivomus siitä, että automatisoitu ajaminen helpottaisi pimeässä ajamista, korostui eritoten iäkkäämpien 60–75-vuotiaiden vastaajien ryhmässä merkittävästi. Esimerkiksi 60–75-vuotiaisista suomalaisista joka kolmas (29 %) tuntisi olonsa pimeällä ajaessa automatisoidun teknologian avulla turvallisemmaksi.

Automatisoitu teknologia saisi kuljettajat muun muassa lukemaan ja somettamaan

Kun auto ottaa ohjat liikenteessä luovimisen suhteen, kuljettaja voi käyttää oman aikansa hyödyllisesti. Suomalaiset vastaajat kertoivat, että he käyttäisivät vapautuvan ajan muun muassa lukemiseen (34 %), sosiaalisen median käyttämiseen (29 %), elokuvien katseluun (23 %), työntekoon (23 %) tai syömiseen (22 %). Suurin poikkeus olivat 18–29-vuotiaat, jotka käyttäisivät aikansa ensisijaisesti syömiseen (49%) ja sosiaaliseen mediaan (45 %).

Yllättävän positiivinen kokemus ruuhka- ja pysäköintitilanteesta

Automatisoidut autot vähentävät myös parkkipaikan etsimiseen ja liikenneruuhkissa istumiseen kuluvaa aikaa, sillä ne pystyvät optimoimaan reitin kunkin liikennetilanteen mukaisesti sekä toisaalta paikallistamaan lähialueiden vapaat pysäköintipaikat ja suunnistamaan niihin välittömästi.

Pohjoismaiset kuluttajat eivät kuitenkaan kokeneet pysäköintipaikan etsimiseen kuluvaa aikaa vastaavanlaisena ongelmana kuin esimerkiksi keskieurooppalaiset. Suurimmat tähän liittyvät haasteet löytyvät tutkimuksen perusteella Ruotsista ja Tanskasta, joissa pääkaupunkiseudun asukkaista noin joka viides istuu liikenneruuhkassa viikoittain yli tunnin (Ruotsi 17 %, Tanska 16 %).

Boschin teettämään kyselytutkimukseen osallistui tuhat 18–75-vuotiasta vastaajaa kustakin pohjoismaasta (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska) ja se toteutettiin 26.9.–1.10. tutkimustoimisto Bilendin hallinnoimassa M3 Panelissa. Tutkimuksen otos on kiintiöity ja painotettu iän, sukupuolen, ja asuinalueen mukaan vastaamaan kunkin maan väestöä.

Bosch-konserni on maailman johtava teknologiatuotteiden ja palvelujen toimittaja. Sen palveluksessa oli vuoden 2017 lopussa noin 400 500 työntekijää. Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli alustavien lukujen mukaan 78 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods ja Energy and Building Technology. Johtavana IoT-yhtiönä Bosch tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja älykoteihin, älykaupunkeihin, verkottuneeseen liikkumiseen ja verkottuneelle teollisuudelle. Boschin asiantuntijuus anturiteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa sekä oma IoT-pilvipalvelu takaavat, että sen asiakkaat voivat saada verkottuneita ja toimialojen rajat ylittäviä ratkaisuja yhdeltä toimittajalta. Bosch-konsernin strategisena tavoitteena on luoda innovaatioita verkottuneen maailman tarpeisiin. Bosch parantaa elämänlaatua kaikkialla maailmassa innovatiivisilla ja innostusta herättävillä tuotteillaan – yhtiö tarjoaa tekniikkaa, joka on ”Invented for life”. Konserni käsittää Robert Bosch GmbH:n sekä sen noin 450 tytäryhtiötä ja paikallista yhtiötä noin 60 maassa. Jos mukaan luetaan myös myynti- ja palveluyhteistyökumppanit, on Bosch tuotanto-, suunnittelu- ja myyntiverkostonsa kautta läsnä lähes kaikissa maailman maissa. Yhtiön kasvun perusta on sen innovaatiovoima. Boschilla työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä noin 62 500 henkilöä 125 toimipisteessä eri puolilla maailmaa.

Robert Bosch (1861–1942) perusti yhtiön Stuttgartissa vuonna 1886 hienomekaniikan ja sähkötekniikan korjaamoksi. Robert Bosch GmbH:n poikkeuksellinen omistusrakenne takaa konsernin taloudellisen riippumattomuuden. Sen ansiosta yhtiön on mahdollista suunnitella tulevaisuuttaan pitkäjänteisesti ja sijoittaa tulevaisuutensa kannalta välttämättömiin investointeihin etupainotteisesti. 92 prosenttia Robert Bosch GmbH:n pääomasta omistaa yleishyödyllinen säätiö, Robert Bosch Stiftung. Omistajuuteen liittyvistä toiminnoista huolehtii Robert Bosch Industrietreuhand KG, jolla on myös äänienemmistö. Muut osakkeet ovat Boschin perheen ja Robert Bosch GmbH:n omistuksessa.

Lisätietoja:

www.bosch.com

www.iot.bosch.com

www.bosch-press.com

twitter.com/BoschPresse