Siirry pääsisältöön
Bosch Suomessa

Tietosuojalausunto

Robert Bosch Oy:n tietosuojaa koskevat periaatteet

Robert Bosch Oy (myöhemmin ”Bosch“ tai "Me“ tai "Meille") toivottaa sinut tervetulleeksi verkkosivustollemme sekä mobiilisovellusten ja online-palvelujen pariin. Bosch kiittää myös yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.

1 Bosch kunnioittaa yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka otamme huomioon liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, jotka saamme online-palveluissa käydessäsi, luottamuksellisesti ja lakimääräysten mukaisesti. Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat oleellinen osa yrityspolitiikkaamme.

2 Rekisterinpitäjä

Robert Bosch Oy on vastuussa tietojesi käsittelystä, poikkeukset on selostettu näissä tietosuojahuomautuksissa.

Yhteystietomme ovat:

Robert Bosch Oy
Robert Huberin tie 16 A
FI-01510 Vantaa
info@fi.bosch.com
+358 10 480 80

3 Henkilökohtaisten tietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

3.1 Käsiteltävien tietojen kategoriat

Seuraavien kategorioiden tietoja käsitellään:
Yhteystiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, IP-osoite)
Sopimuskantatiedot (sopimuksen nimi, tuote- tai sopimusintressi)
Asiakashistoria
Sopimuslaskutus- ja maksutiedot
Suunnittelu- ja ohjaustiedot
Transaktiotiedot
Hakutiedot (kolmansilta osapuolilta, esim. julkisista hakemistoista)

3.2 Periaatteet

Henkilökohtaisia tietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus- ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi. Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain silloin, kun siihen on olemassa oikeusperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

3.3 Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Voimme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

3.3.1 Online-palvelun tarjoaminen
Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme suoramarkkinointiin tietosuojalainsäädännön ja kilpailuoikeuden suuntaviivojen mukaisesti.

3.3.2 Vastauksena yhteydenottolomakkeen kautta tehtyihin tiedusteluihin
Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme suoramarkkinoinnin, tuotteiden ja palveluiden parantamiseen tietosuojalainsäädännön ja kilpailuoikeuden säädösten sekä sopimusvelvoitteiden ja suostumuksen mukaisesti.

3.3.3 Chatbot-toiminnon kautta tulleisiin kyselyihin vastaaminen
Oikeusperuste: oikeutettu intressi palvelun parantamiseksi.

3.3.4 Häiriöiden määrittämiseen ja turvallisuussyistä
Oikeusperuste: lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen tietoturvallisuuden alueella ja oikeutettu intressi palvelujemme häiriöiden korjaamiseen ja turvallisuuden vuoksi.

3.3.5 Oma ja kolmannen osapuolen mainonta sekä markkina-analyysi ja laajuusmittaus lain mukaisesti sallitun tai suostumuksen perusteella
Oikeusperuste: suostumus tai oikeutettu intressi puoleltamme suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi tietosuojalainsäädännön ja kilpailuoikeuden suuntaviivojen sekä sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

3.3.6 Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen
Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme oikeuksiemme toteuttamiseksi ja puolustamiseksi.

3.4 Lokitiedostot

Internetin käytön yhteydessä tietokoneesi selain välittää automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin. Tallennamme lokitiedostot häiriöiden määrittämiseksi ja turvallisuussyistä (esim. hyökkäysyritysten selvittämiseksi) lyhyeksi ajaksi ja sitten poistamme ne. Lokitiedostot, joiden pitempi säilyttäminen todistetarkoituksia varten on tarpeen, erotetaan poistettavista, kunnes kukin tapaus on lopullisesti saatu selvitettyä. Lokitiedostot voidaan yksittäisessä tapauksessa luovuttaa viranomaisille. Lokitiedostoja käytetään (ilman täydellistä IP-osoitetta tai sen kanssa) myös analyysitarkoituksiin, ks. kohta ”Verkkoanalyysi.”

Lokitiedostoihin tallennetaan seuraavat tiedot:

  • sen päätelaitteen IP-osoite (internetprotokollaosoite), josta online-palveluun on menty
  • sen nettisivun internetosoite, josta online-palveluun on menty (ns. alkuperä- tai viite-URL)
  • sen palveluntarjoajan nimi, jonka kautta online-palveluun on menty
  • avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi
  • käytön päivämäärä ja kellonaika
  • vierailun kesto
  • siirretty tietomäärä
  • käyttöjärjestelmä ja käytetyn internetselaimen tiedot mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Playeria varten)
  • http-tilan koodi (esim. "kysely onnistunut" tai "haluttua tiedostoa ei löydy")

3.5 Chatbot

Chatbotin avulla annamme sinulla on mahdollisuus kysyä tuotteistamme ja palveluistamme reaaliaikaisen keskustelun avulla. Kun käytät chattia, chat-keskustelu tallennetaan. Keskustelun jälkeen sen sisältö ja muut tiedot poistetaan, jos chatti on osa tuki- tai palvelupyyntöä. Tarvittaessa chatin sisältö liitetään asiakastilillesi ja se tallennetaan sopimusvelvoitteiden täyttämistä varten.

3.6 Lapset

Tätä verkkopalvelua ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.


3.7 Tietojen välittäminen

3.7.1 Tietojen välittäminen muille rekisterinpitäjille

Välitämme henkilökohtaisia tietojasi vain silloin muille vastuullisille, jos se sopimuksen täyttämisen vuoksi on tarpeen, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi välittämiseen tai suostumuksesi siihen on olemassa. Oikeusperusteiden yksityiskohdat löydät kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmansia osapuolia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset. Mikäli tietoja välitetään kolmannelle osapuolelle oikeutetun intressin perusteella, se selostetaan näissä tietosuojahuomautuksissa. Lisäksi tietoja voidaan välittää muille vastuullisille, jos meidät lakisääteisten määräysten tai täytettävän viranomaismääräyksen tai oikeuden määräyksen perusteella siihen on velvoitettu.

3.7.2 Palveluntuottajat (yleiset)

Me annamme ulkopuolisille palveluntuottajille esimerkiksi myynti- ja markkinointipalveluihin, myynnin hallintaan, maksuliikenteeseen ohjelmointiin, tietojen tallennukseen ja Hotline-palveluihin liittyviä toimeksiantoja. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, jotta he käsittelevät ja suojaavat heille tallennettuja tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset.

3.7.3 Välittäminen vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolella

Voimme välittää henkilökohtaisia tietoja myös vastaanottajille, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella niin sanotuissa kolmansissa maissa. Tässä tapauksessa varmistamme ennen välittämistä, että vastaanottajalla on kohtuullisen tason tietosuoja (esim. EU-komission kyseistä maata koskevan kohtuullisuuspäätöksen perusteella) tai että vastaanottaja on sopinut Euroopan unionin niin sanottujen EU-standardisopimusehtojen noudattamisesta tai että suostumuksesi välittämiselle on olemassa. Voit saada meiltä yhteenvedon vastaanottajista kolmansissa maissa ja kopion kohtuullisen tietosuojatason varmistamiseksi konkreettisesti sovituista säännöistä. Tätä varten käytä tietoja, jotka löydät sivun lopusta kappaleesta Yhteystiedot.

3.8 Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat

Tallennamme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun online-palvelumme toteuttaminen edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (esim. meillä voi myös sopimuksen täyttämisen jälkeen olla vielä oikeutettu intressi postitusmarkkinointiin). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilökohtaiset tietosi poikkeuksena sellaiset tiedot, jotka meidän on oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä varten tallennettava (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).

4 Evästeet

Online-palvelujemme tarjonnan puitteissa voidaan käyttää evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka voidaan tallentaa päätelaitteellesi online-palveluita käyttäessäsi. Verkkoseuranta on mahdollista erilaisia teknologioita käyttämällä. Käsittelemme tietoja erityisesti pikseliteknologian ja lokitiedostoanalyysin avulla.

4.1 Luokat


Erottelemme evästeet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä online-palvelun teknisiä toimintoja varten ja evästeet ja verkkoseurantamekanismit, joita ei tarvita välttämättä online-palvelun teknisiin toimintoihin. Online-palvelun käyttö on aina mahdollista ilman evästeitä, jotka eivät palvele teknisiä tarkoituksia.

4.1.1 Teknisesti välttämättömät evästeet

Teknisesti välttämättömillä evästeillä tarkoitamme evästeitä, joita ilman online-palvelun tarjoaminen ei ole teknisesti mahdollista. Tällaisia ovat esimerkiksi evästeet, jotka tallentavat tietoja video- ja audiosisältöjen häiriöttömän toiston takaamiseksi. Nämä evästeet poistetaan verkkovierailusi päätyttyä.

4.1.2 Evästeet ja verkkoseurantamekanismit, jotka eivät ole teknisesti välttämättömiä

Käytämme markkinointievästeitä ja verkkoseurantamekanismeja vain, kun olet antanut meille kulloinkin etukäteen suostumuksesi niiden käyttöön. Poikkeus tästä on eväste, joka tallentaa tietosuoja-asetusten nykyisen tilan (valintaeväste). Se asetetaan lakiperusteisen syyn perusteella.

Yleistä


Käyttämällä markkinointievästeitä ja verkkoseurantamekanismeja me ja yhteistyökumppanimme voimme näyttää sinulle kiinnostuksen kohteitasi koskevia tarjouksia, jotka perustuvat käyttäjäkäyttäytymiseesi:

Tilastot:
Tilastotyökalua käyttämällä mittaamme esimerkiksi verkkovierailujesi lukumäärän.

Conversion Tracking -seurantatoiminto:
Conversion Tracking -yhteistyökumppanimme asettavat tietokoneellesi evästeen ("Conversion Cookie"), mikäli olet päätynyt verkkosivullemme kyseisen yhteistyökumppanin mainoksen kautta. Nämä evästeet ovat yleensä voimassa 30 päivää. Kun vierailet tietyillä verkkosivuillamme ja eväste on vielä voimassa, voimme me ja kyseinen Conversion Tracking -yhteistyökumppani tunnistaa, että tietty käyttäjä on napsauttanut mainosta ja hänet on siten ohjattu edelleen sivullemme. Conversion-evästeiden avulla saatujen tietojen avulla voidaan laatia Conversion-tilastoja ja määritellä niiden käyttäjien kokonaismäärä, jotka ovat napsauttaneet tiettyä mainosta ja jotka on ohjattu edelleen Conversion-Tracking-Tag-ominaisuuden sisältävälle sivulle.

Sosiaalisen median liitännäiset:
Eräille online-palvelujemme sivuille on liitetty muiden palveluntarjoajien (esimerkiksi Facebook, Twitter) sisältöjä ja palveluita, jotka voivat osaltaan käyttää evästeitä ja aktiivisia komponentteja. Lisätietoja sosiaalisen median liitännäisistä löydät kappaleesta Sosiaalisen median liitännäiset.

Retargeting-uudelleenmarkkinointi
Nämä työkalut laativat käyttäjäprofiileja mainosevästeiden tai kolmansien osapuolten mainosevästeiden, upotettujen ns. Web Beacon -kohteiden eli web bugien avulla (näkymättömiä kuvia, joita kutsutaan myös pikseleiksi). Näiden avulla toteutetaan kiinnostukseen perustuvaa mainontaa ja ohjataan käyttäjälle näytettävien tiettyjen mainosten esiintymistiheyttä. Tietojen käsittelystä näiden työkalujen yhteydessä vastaa kyseinen palveluntarjoaja. Työkalujen tarjoajat välittävät mahdollisesti tietoja edellä oleviin tarkoituksiin myös kolmansille osapuolille. Ota tässä yhteydessä huomioon kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaan liittyvät huomautukset.

Ota huomioon, että työkaluja käytettäessä tietosi voidaan välittää Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, jossa tietosuojataso ei ole yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen (esimerkiksi USA). Tähän liittyvät yksityiskohdat löydät seuraavasta yksittäisten markkinointityökalujen kuvauksesta.

Nimi: Google Analytics
Palveluntarjoaja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Toiminta: Käyttäjien käyttäytymisen analysointi (sivuhaut, vierailijoiden ja käyntien lukumäärä, lataukset), pseudononyymien käyttäjäprofiilien luominen kirjautuneiden Google-käyttäjien laitteidenväliseen tietoon perustuen (laitteidenvälinen seuranta), pseudonyymin käyttäjän tietojen täydentäminen Googlen tarjoamilla kohderyhmäkohtaisilla tiedoilla, uudelleenkohdistaminen, UX-testaus, muuntaminen.

Nimi: Google Tag Manager
Palveluntarjoaja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Toiminta: Verkkosivustunnisteiden hallinta käyttöliittymän kautta, ohjelmakoodien integrointi verkkosivuillemme

Nimi: Google Ads
Palveluntarjoaja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Toiminta: Mainosten sijoittaminen, uudelleenmarkkinointi, tulosseuranta
Lisätietoja on saatavana osoitteessa https://adssettings.google.com/authenticated


4.2 Evästeiden ja verkkoseurantamekanismien hallinta

Voit hallita evästeitäsi ja verkkoseurantamekanismien asetuksia selaimessa ja/tai yksityisyysasetuksissamme: Huomautus: tekemäsi asetukset koskevat vain kulloinkin käyttämääsi selainta.

4.2.1 Kaikkien evästeiden poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa kaikki evästeet käytöstä, siirry selainasetuksiin ja deaktivoi evästeiden tallentuminen. Ota huomioon, että tämä voi aiheuttaa rajoituksia verkkosivun toimintaan.

4.2.2 Teknisesti ei välttämättömien evästeiden ja verkkoseurantamekanismien asetustesi hallita

Kun vierailet verkkosivuillamme, evästeitä koskevassa ponnahdusikkunassa kysytään, annatko meille suostumuksesi mukavuusevästeiden ja markkinointievästeiden ja verkkoseurantamekanismien käyttöön. Yksityisyysasetuksissamme voit peruuttaa jo annetun suostumuksen tulevaisuuden osalta tai antaa meille myös suostumuksesi myöhemmin.

5 Yhteisöpalveluliitännäiset

Online-palvelussamme käytämme eri sosiaalisten medioiden niin sanottuja yhteisöpalveluliitännäisiä.
Nämä liitännäiset ovat eri medioiden tarjoamia lisäominaisuuksia. Oletusasetuksena nämä liitännäiset eivät ole aktiivisia.

Parantaaksemme tietojesi suojausta verkkosivustollamme vieraillessasi, käytämme nk. kahden klikkauksen ratkaisua. Se tarkoittaa seuraavaa: kun asiakas avaa verkkosivustomme, mitään henkilötietoja ei aluksi välitetä liitännäisten tarjoajille. Liitännäisen tarjoaja vastaanottaa tietoja vain, jos asiakas ensin aktivoi toiminnon napsauttamalla aktivoimispainiketta.

Jos et halua, että kyseisten verkkojen palveluntarjoajat saavat tietoja tämän verkkotarjouksen käytöstäsi ja mahdollisesti tallentavat tai käyttävät näitä tietoja edelleen, sinun ei pidä aktivoida kyseisiä liitännäisiä.

Liitännäisten käyttöönotto

Voit itse päättää, haluatko olla vuorovaikutuksessa kyseisen palveluntarjoajan verkon kanssa ja siirrätkö tietosi kyseiselle palveluntarjoajalle vai et. Vain jos napsautat sille varattua painiketta ("Hyväksyn"), kyseinen lisäosa aktivoituu ja integroituu sivulle, ja kyseisen lisäosan sisältö siirretään kyseisen palveluntarjoajan palvelimelta suoraan selaimeesi. Toisella napsautuksella voit sitten suorittaa haluamasi vuorovaikutuksen verkon kanssa. Jos päätät aktivoida lisäosan, annat meille luvan käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella.

Palveluntarjoajien suorittama tietojen keruu

Kun liitännäinen aktivoidaan, selaimesi muodostaa suoran yhteyden kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin. Vaikka sinulla ei olisikaan käyttäjätiliä palveluntarjoajalla tai et olisi juuri nyt kirjautuneena tällaiselle tilille, tämä yhteys ilmoittaa kyseiselle palveluntarjoajalle, että selaimesi on avannut kyseisen sivun.

Jos sinulla on jo käyttäjätili kyseisellä palveluntarjoajalla ja olet kirjautuneena sisään samalla kun vierailet verkkosivustoillamme, kyseisen palveluntarjoajan operaattori voi liittää vierailun henkilökohtaiselle käyttäjätilillesi heti, kun aktivoit liitännäisiä. Näin palveluntarjoaja voi analysoida käyttäytymistäsi ja tallentaa sen.

Lisäksi IP-osoitteesi ja muut selaimesi asetuksia koskevat tiedot lähetetään Internet-selaimestasi suoraan kyseisen palveluntarjoajan palvelimelle, ja ne voidaan tallentaa sinne.

Palveluntarjoajien suorittama tietojen jatkokäsittely

Liitännäiset ovat verkon tarjoajien tarjoamia lisäominaisuuksia. Siksi meillä ei ole mitään vaikutusvaltaa niiden tietojen jatkokäsittelyyn, joita verkkopalvelujen tarjoajien liitännäiset keräävät ja tallentavat.

Jos haluat lisätietoja kunkin palveluntarjoajan tietojen keräämiseen, jatkokäsittelyyn ja poistamiseen liittyvien toimien tarkoituksesta ja laajuudesta sekä oikeuksistasi ja tietosuojavaihtoehdoista, tutustu kunkin palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön.

Liitännäisen poistaminen käytöstä

Jos aktivoit liitännäisen, aktivointi koskee vain kyseistä liitännäistä ja vain niin kauan kuin vierailet sivulla, johon liitännäinen on integroitu. Jos et enää halua käyttää aktivoitua liitännäistä, se voidaan poistaa käytöstä lataamalla verkkosivusto uudelleen. Huomaa, että tämä ei vaikuta jo siirrettyihin tietoihin.

Käytämme alla lueteltujen palveluntarjoajien liitännäisiä:

5.1 YouTube

Tämä online-palvelu käyttää videoalustaa YouTube, jota ylläpitää YouTube,Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("YouTube”). YouTube on alusta, joka mahdollistaa audio- ja videotiedostojen toiston.

Parantaaksemme tietosuojaa, kun vierailet verkkosivustollamme, YouTube-sisältö on integroitu sivulle "tehostetussa tietosuojatilassa".

Tämä tarkoittaa, että video ladataan ja yhteys YouTubeen, mukaan lukien lokitietojen siirto YouTubeen, muodostetaan vasta, kun vastaava liitännäinen on aktivoitu. Jos liitännäinen on aktivoitu, tietoja siirretään myös YouTubeen ja otetaan yhteyttä Google DoubleClick -mainosverkkoon. Tämä voi käynnistää muita tietojenkäsittelytoimia, joihin emme voi vaikuttaa. Jos YouTube-video ladataan, käytetään myös evästeitä.

Jos haluat lisätietoja YouTuben tietojen keräämiseen, jatkokäsittelyyn ja käyttöön liittyvien toimien laajuudesta ja tarkoituksesta, henkilötietojen mahdollisista siirroista kolmansiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin, sekä oikeuksistasi ja käytettävissäsi olevista tietosuojavaihtoehdoista, tutustu YouTuben tietosuojakäytäntöön.

5.2 Google Maps

Tämä online-palvelu käyttää Google Mapsin karttapalveluja. Google Mapsia ylläpitää Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ("Google").

Kartan lataaminen edellyttää, että aktivoit vastaavan liitännäisen. Jos aktivoit liitännäisen, tiedot siirretään Googlelle ja otetaan yhteyttä Google DoubleClick -mainosverkkoon. Tämä voi aiheuttaa muita tietojenkäsittelytoimia, joihin emme voi vaikuttaa. Jos kartta ladataan, myös evästeitä käytetään.

Jos haluat lisätietoja Google Mapsin tietojen keräämiseen, jatkokäsittelyyn ja käyttöön liittyvien toimien laajuudesta ja tarkoituksesta, henkilötietojen mahdollisista siirroista kolmansiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin, sekä oikeuksistasi ja käytettävissäsi olevista tietosuojavaihtoehdoista, tutustu Googlen tietosuojakäytäntöön.

 

6. Content Delivery Network - Microsoft Azure

Voidaksemme optimoida tämän verkkosivuston latausaikoja, käytämme "Content Delivery Network" (CDN) -palveluita. Palvelut tarjoaa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA jaMicrosoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Ireland.

CDN-palvelut auttavat verkkosisällön – erityisesti suurten mediatiedostojen, kuten grafiikan, tekstin tai komentosarjojen – nopeammassa lataamisessa maantieteellisesti hajautettujen palvelimien avulla.

CDN-palveluiden käytön oikeudellinen peruste: GDPR, artikla 6, kohta 1, alakohta f.

Tämän käsittelyn yhteydessä henkilötietoja siirretään USA:han. Siirto perustuu eurooppalaisiin vakiolausekkeisiin, joissa Microsoft takaa, että se noudattaa eurooppalaisia tietosuoja-asetuksia tarjoamiensa palveluiden yhteydessä.

Lisätietoa Microsoftin tietosuojakäytännöstä löytyy tästä: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

7 Ulkoiset linkit

Online-palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien − meihin liittymättömien palveluntarjoajien − verkkosivuille. Linkin napsauttamisen jälkeen meillä ei enää ole vaikutusta siihen henkilökohtaisten tietojen (esimerkiksi IP-osoite tai sen sivun URL, jolla linkki sijaitsee) keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön, jota kolmas osapuoli linkin napsauttamisen myötä tekee, koska kolmannen osapuolen toiminta ei tietenkään enää ole meidän valvottavissa. Emme vastaa kolmansien osapuolien suorittamasta henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.

8 Turvallisuus

Henkilöstömme ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja velvoitettuja noudattamaan sovellettavien tietosuojalakien määräyksiä. Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kohtuullisen suojaustason takaamiseksi ja hallinnoimiemme tietojesi suojaamiseksi erityisesti tietojen tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, hävittämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta julkistamiselta tai luvattomalta käsiksipääsyltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.

9 Käyttäjien oikeudet

Oikeuksiesi voimaansaattamiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

10 Tietosuojalausunnon muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojatoimenpiteitämme. Tällaisissa tapauksissa muutamme tietosuojailmoitustamme vastaavasti. Siksi huomioi aina tietosuojailmoituksen viimeisin versio.

11 Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyden, tavoitat meidät kappaleessa "Rekisterinpitäjä" annetusta osoitteesta. Käytä oikeuksiesi suojaamiseen seuraavaa linkkiä: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBFI/

Voit ilmoittaa tietosuojaloukkauksista käyttämällä seuraavaa linkkiä:
www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä aloitteita ja valituksia koskevissa asioissa suosittelemme kääntymään tietosuojavaltuutettumme puoleen:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

Sähköposti: DPO@bosch.com

Päiväys: 1.12.2023