Tietosuojalausunto

Robert Bosch Oy:n tietosuojaa koskevat periaatteet

Tietosuojakäytäntö

Robert Bosch Oy (myöhemmin ”Bosch“ tai "Me“ tai "Meille") kiittää käynnistäsi verkkosivustollamme sekä mobiilisovellusten ja online-palvelujen käytöstä. Bosch kiittää myös yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.

1 Bosch kunnioittaa yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka otamme huomioon liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, jotka saamme online-palveluissa käydessäsi, luottamuksellisesti ja lakimääräysten mukaisesti. Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat oleellinen osa yrityspolitiikkaamme.

2 Rekisterinpitäjä

Robert Bosch Oy on vastuussa tietojesi käsittelystä, poikkeukset on selostettu näissä tietosuojahuomautuksissa.

Yhteystietomme ovat:

Robert Bosch Oy
Robert Huberin tie 16 A
FI-01510 Vantaa
info@fi.bosch.com
010 480 80

Jos haluatte käyttää oikeuksianne tai ilmoittaa tietosuojaan liittyvistä tietoturvaloukkauksista, käyttäkää ystävällisesti seuraavaa linkkiä: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ehdotuksia sekä valituksia varten suosittelemme ottamaan yhteyttä konsernin tietosuojavastaavaan:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
SAKSA

tai DPO@bosch.com

3 Henkilökohtaisten tietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

3.1 Käsiteltävien tietojen kategoriat

Seuraavien kategorioiden tietoja käsitellään:
Yhteystiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, IP-osoite)
Sopimuskantatiedot (sopimuksen nimi, tuote- tai sopimusintressi)
Asiakashistoria
Sopimuslaskutus- ja maksutiedot
Suunnittelu- ja ohjaustiedot
Transaktiotiedot
Hakutiedot (kolmansilta osapuolilta, esim. julkisista hakemistoista)

3.2 Periaatteet

Henkilökohtaisia tietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus- ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi. Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain silloin, kun siihen on olemassa oikeusperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

3.3 Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Voimme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

3.3.1 Online-palvelun tarjoaminen
Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme suoramarkkinointiin tietosuojalainsäädännön ja kilpailuoikeuden suuntaviivojen mukaisesti.

3.3.2 Vastauksena yhteydenottolomakkeen kautta tehtyihin tiedusteluihin
Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme suoramarkkinoinnin, tuotteiden ja palveluiden parantamiseen tietosuojalainsäädännön ja kilpailuoikeuden säädösten sekä sopimusvelvoitteiden ja suostumuksen mukaisesti.

3.3.3 Häiriöiden määrittämiseen ja turvallisuussyistä
Oikeusperuste: lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen tietoturvallisuuden alueella ja oikeutettu intressi palvelujemme häiriöiden korjaamiseen ja turvallisuuden vuoksi.

3.3.4 Oma ja kolmannen osapuolen mainonta sekä markkina-analyysi ja laajuusmittaus lain mukaisesti sallitun tai suostumuksen perusteella
Oikeusperuste: suostumus tai oikeutettu intressi puoleltamme suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi tietosuojalainsäädännön ja kilpailuoikeuden suuntaviivojen sekä sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

3.3.5 Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen
Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme oikeuksiemme toteuttamiseksi ja puolustamiseksi.

3.4 Lokitiedostot

Internetin käytön yhteydessä tietokoneesi selain välittää automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin. Tallennamme lokitiedostot häiriöiden määrittämiseksi ja turvallisuussyistä (esim. hyökkäysyritysten selvittämiseksi) lyhyeksi ajaksi ja sitten poistamme ne. Lokitiedostot, joiden pitempi säilyttäminen todistetarkoituksia varten on tarpeen, erotetaan poistettavista, kunnes kukin tapaus on lopullisesti saatu selvitettyä. Lokitiedostot voidaan yksittäisessä tapauksessa luovuttaa viranomaisille. Lokitiedostoja käytetään (ilman täydellistä IP-osoitetta tai sen kanssa) myös analyysitarkoituksiin, ks. kohta ”Verkkoanalyysi.” Lokitiedostoihin tallennetaan seuraavat tiedot: sen päätelaitteen IP-osoite (internetprotokollaosoite), josta online-palveluun on menty sen nettisivun internetosoite, josta online-palveluun on menty (ns. alkuperä- tai viite-URL) sen palveluntarjoajan nimi, jonka kautta online-palveluun on menty avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi
käytön päivämäärä ja kellonaika sekä vierailun kesto siirretty tietomäärä käyttöjärjestelmä ja käytetyn internetselaimen tiedot mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Playeria varten)
http-tilan koodi (esim. "kysely onnistunut" tai "haluttua tiedostoa ei löydy").

3.5 Tietojen välittäminen

3.5.1 Tietojen välittäminen muille rekisterinpitäjille

Välitämme henkilökohtaisia tietojasi vain silloin muille vastuullisille, jos se sopimuksen täyttämisen vuoksi on tarpeen, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi välittämiseen tai suostumuksesi siihen on olemassa. Oikeusperusteiden yksityiskohdat löydät kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmansia osapuolia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset. Mikäli tietoja välitetään kolmannelle osapuolelle oikeutetun intressin perusteella, se selostetaan näissä tietosuojahuomautuksissa. Lisäksi tietoja voidaan välittää muille vastuullisille, jos meidät lakisääteisten määräysten tai täytettävän viranomaismääräyksen tai oikeuden määräyksen perusteella siihen on velvoitettu.

3.5.2 Palveluntuottajat (yleiset)

Me annamme ulkopuolisille palveluntuottajille esimerkiksi myynti- ja markkinointipalveluihin, myynnin hallintaan, maksuliikenteeseen ohjelmointiin, tietojen tallennukseen ja Hotline-palveluihin liittyviä toimeksiantoja. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, jotta he käsittelevät ja suojaavat heille tallennettuja tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset.

3.5.3 Välittäminen vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolella

Voimme välittää henkilökohtaisia tietoja myös vastaanottajille, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella niin sanotuissa kolmansissa maissa. Tässä tapauksessa varmistamme ennen välittämistä, että vastaanottajalla on kohtuullisen tason tietosuoja (esim. EU-komission kyseistä maata koskevan kohtuullisuuspäätöksen perusteella) tai että vastaanottaja on sopinut Euroopan unionin niin sanottujen EU-standardisopimusehtojen noudattamisesta tai että suostumuksesi välittämiselle on olemassa. Voit saada meiltä yhteenvedon vastaanottajista kolmansissa maissa ja kopion kohtuullisen tietosuojatason varmistamiseksi konkreettisesti sovituista säännöistä. Tätä varten käytä tietoja, jotka löydät sivun lopusta kappaleesta Yhteystiedot.

3.6 Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat

Tallennamme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun online-palvelumme toteuttaminen edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (esim. meillä voi myös sopimuksen täyttämisen jälkeen olla vielä oikeutettu intressi postitusmarkkinointiin). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilökohtaiset tietosi poikkeuksena sellaiset tiedot, jotka meidän on oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä varten tallennettava (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).

4 Evästeet

Online-palvelujemme tarjonnan puitteissa voidaan käyttää evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka voidaan tallentaa päätelaitteellesi online-palveluita käyttäessäsi. Verkkoseuranta on mahdollista erilaisia teknologioita käyttämällä. Käsittelemme tietoja erityisesti pikseliteknologian ja lokitiedostoanalyysin avulla.

4.1 Luokat


Erottelemme evästeet, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä online-palvelun teknisiä toimintoja varten ja evästeet ja verkkoseurantamekanismit, joita ei tarvita välttämättä online-palvelun teknisiin toimintoihin. Online-palvelun käyttö on aina mahdollista ilman evästeitä, jotka eivät palvele teknisiä tarkoituksia.

4.1.1 Teknisesti välttämättömät evästeet

Teknisesti välttämättömillä evästeillä tarkoitamme evästeitä, joita ilman online-palvelun tarjoaminen ei ole teknisesti mahdollista. Tällaisia ovat esimerkiksi evästeet, jotka tallentavat tietoja video- ja audiosisältöjen häiriöttömän toiston takaamiseksi. Nämä evästeet poistetaan verkkovierailusi päätyttyä.

4.1.2 Evästeet ja verkkoseurantamekanismit, jotka eivät ole teknisesti välttämättömiä

Näitä evästeitä ja verkkoseurantamekanismeja käytämme vain, kun olet antanut meille kulloinkin etukäteen suostumuksesi niiden käyttöön. Jaamme nämä evästeet ja verkkoseurantamekanismit kahteen alaluokkaan:

4.2 Mukavuusevästeet


Tämä evästeet helpottavat käyttöä ja tekevät online-palveluidemme selailun mukavaksi. Evästeisiin voidaan esimerkiksi tallentaa kieliasetuksesi.

4.3 Markkinointievästeet ja verkkoseurantamekanismit

Käyttämällä markkinointievästeitä ja verkkoseurantamekanismeja me ja yhteistyökumppanimme voimme näyttää sinulle kiinnostuksen kohteitasi koskevia tarjouksia, jotka perustuvat käyttäjäkäyttäytymiseesi:

Tilastot:
Tilastotyökalua käyttämällä mittaamme esimerkiksi verkkovierailujesi lukumäärän.

Conversion Tracking -seurantatoiminto:
Conversion Tracking -yhteistyökumppanimme asettavat tietokoneellesi evästeen ("Conversion Cookie"), mikäli olet päätynyt verkkosivullemme kyseisen yhteistyökumppanin mainoksen kautta. Nämä evästeet ovat yleensä voimassa 30 päivää. Kun vierailet tietyillä verkkosivuillamme ja eväste on vielä voimassa, voimme me ja kyseinen Conversion Tracking -yhteistyökumppani tunnistaa, että tietty käyttäjä on napsauttanut mainosta ja hänet on siten ohjattu edelleen sivullemme. Conversion-evästeiden avulla saatujen tietojen avulla voidaan laatia Conversion-tilastoja ja määritellä niiden käyttäjien kokonaismäärä, jotka ovat napsauttaneet tiettyä mainosta ja jotka on ohjattu edelleen Conversion-Tracking-Tag-ominaisuuden sisältävälle sivulle.

Sosiaalisen median liitännäiset:
Eräille online-palvelujemme sivuille on liitetty muiden palveluntarjoajien (esimerkiksi Facebook, Twitter) sisältöjä ja palveluita, jotka voivat osaltaan käyttää evästeitä ja aktiivisia komponentteja. Lisätietoja sosiaalisen median liitännäisistä löydät kappaleesta Sosiaalisen median liitännäiset.

Retargeting-uudelleenmarkkinointi
Nämä työkalut laativat käyttäjäprofiileja mainosevästeiden tai kolmansien osapuolten mainosevästeiden, upotettujen ns. Web Beacon -kohteiden eli web bugien avulla (näkymättömiä kuvia, joita kutsutaan myös pikseleiksi). Näiden avulla toteutetaan kiinnostukseen perustuvaa mainontaa ja ohjataan käyttäjälle näytettävien tiettyjen mainosten esiintymistiheyttä. Tietojen käsittelystä näiden työkalujen yhteydessä vastaa kyseinen palveluntarjoaja. Työkalujen tarjoajat välittävät mahdollisesti tietoja edellä oleviin tarkoituksiin myös kolmansille osapuolille. Ota tässä yhteydessä huomioon kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaan liittyvät huomautukset.

Ota huomioon, että työkaluja käytettäessä tietosi voidaan välittää Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, jossa tietosuojataso ei ole yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen (esimerkiksi USA). Tähän liittyvät yksityiskohdat löydät seuraavasta yksittäisten markkinointityökalujen kuvauksesta.

4.3.1 Nimi: WebTrends
Palveluntarjoaja: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA Toiminta: Käyttäjätietojen analysointi (sivujen avaaminen, vierailijoiden ja vierailujen lukumäärä, lataukset)

4.3.2 Nimi: Monetate
Palveluntarjoaja: Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA
Toiminta: Eväste voi todentaa, miten käyttäjä on toiminut eri sivujen välillä siirtyessään, käyttäjäkokemustestaus UX-Testing

4.3.3 Nimi: Google Analytics
Palveluntarjoaja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Toiminta: Käyttäjätietojen analysointi (sivujen avaaminen, vierailijoiden ja vierailujen lukumäärä, lataukset), käyttäjäkokemustestaus UX-Testing

4.3.4 Nimi: etracker
Palveluntarjoaja: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Saksa
Toiminta: Käyttäjätietojen analysointi (sivujen avaaminen, vierailijoiden ja vierailujen lukumäärä, lataukset)

4.3.5 Nimi: Webtrekk Palveluntarjoaja: Webtrekk GmbH, Boxhagener Straße 76-78, 10245 Berlin Toiminta: Käyttäjätietojen analysointi (sivujen avaaminen, vierailijoiden ja vierailujen lukumäärä, lataukset)

4.3.6 Nimi: Tealium
Palveluntarjoaja: Tealium Inc., 11095 Torreyana Road San Diego, CA 92121
Toiminta: Reaaliaikainen segmentointi ja profilointi, Tag-Management-taginhallinta

4.3.7 Nimi: Google AdSense
Palveluntarjoaja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Toiminta: Algoritmi, joka sovittaa AdWord-mainonnan (mainokset Googlen yhteydessä) valikoiman tarpeeseen

4.3.8 Nimi: Doubleclick
Palveluntarjoaja: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Toiminta: Mainosten sijoittelu, tehon mittaaminen

4.3.9 Nimi: Nugg.ad
Palveluntarjoaja: nugg.ad GmbH, Rotherstraße 16, 10245 Berlin
Toiminta: Profilointi

4.3.10 Nimi: Xplosion
Palveluntarjoaja: emetriq GmbH, Steindamm 80, 20099 Hamburg
Toiminta: Mainoskampanjoiden menestyksen mittaaminen ja niiden optimointi

4.4 Evästeiden ja verkkoseurantamekanismien hallinta

Voit hallita evästeitäsi ja verkkoseurantamekanismien asetuksia selaimessa ja/tai yksityisyysasetuksissamme: Huomautus: tekemäsi asetukset koskevat vain kulloinkin käyttämääsi selainta.

4.4.1 Kaikkien evästeiden poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa kaikki evästeet käytöstä, siirry selainasetuksiin ja deaktivoi evästeiden tallentuminen. Ota huomioon, että tämä voi aiheuttaa rajoituksia verkkosivun toimintaan.

4.4.2 Teknisesti ei välttämättömien evästeiden ja verkkoseurantamekanismien asetustesi hallita

Kun vierailet verkkosivuillamme, evästeitä koskevassa ponnahdusikkunassa kysytään, annatko meille suostumuksesi mukavuusevästeiden ja markkinointievästeiden ja verkkoseurantamekanismien käyttöön. Yksityisyysasetuksissamme voit peruuttaa jo annetun suostumuksen tulevaisuuden osalta tai antaa meille myös suostumuksesi myöhemmin.

4.5 Käyttämiemme evästeiden yhteenveto


Tästä kappaleesta löydät yhteenvedon käyttämistämme evästeistä.

Evästeen nimi: bosch-privacy-settings-v2
Säilytysaika: Tätä evästettä säilytetään korkeintaan 12 kuukautta tai kunnes peruutat suostumuksesi evästeiden käyttöön.
Toiminto: Eväste muistaa suostumuksen evästeiden käyttöön tässä sivustossa.

Evästeen nimi: privacy-social
Säilytysaika: Tätä evästettä säilytetään korkeintaan 60 päivää tai kunnes peruutat suostumuksesi evästeiden käyttöön.
Toiminto: Eväste muistaa asetuksesi sosiaalista mediaa varten.

Evästeen nimi: geoservice
Säilytysaika: Tätä evästettä säilytetään korkeintaan 10 päivää tai kunnes peruutat suostumuksesi evästeiden käyttöön.
Toiminto: Eväste muistaa maan ja alueen valinnan.

Nimi: WebTrends
Toimittaja: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA

Evästeen nimi: ACOOKIE
Säilytysaika: Tätä evästettä säilytetään korkeintaan 731 päivää tai kunnes peruutat suostumuksesi evästeiden käyttöön.
Toiminto: Eväste muuttaa käyttäjätiedot anonyymeiksi.
Tämä evästeen on asettanut tilastopalvelin (statse.webtrendslive.com), jota ylläpitää yhdysvaltalainen Webtrends.

Evästeen nimi: WT_FPC
Säilytysaika: Tätä evästettä säilytetään korkeintaan 12 kuukautta tai kunnes peruutat suostumuksesi evästeiden käyttöön.
Toiminto: Eväste muuttaa käyttäjätiedot anonyymeiksi.

Evästeen nimi: e_c_s
Säilytysaika: Istunnon evästeet ovat olemassa vain, kun vierailet sivustossamme. Vierailu päättyy, kun ikkuna tai selain sulkeutuu.
Toiminto: Tämä eväste sisältää tietoja verkkosivustosi käytöstä, esim. minkä sivun avasit ensin. Tiedot lähetetään anonyymisti tilastopalvelimelle (statse.webtrendslive.com), jota ylläpitää Yhdysvalloissa Webtrends.

Evästeen nimi: e_c_l
Säilytysaika: Tätä evästettä säilytetään korkeintaan 12 kuukautta tai kunnes peruutat suostumuksesi evästeiden käyttöön.
Toiminto: Tämä eväste sisältää tietoja sivuston käytöstä. Tilastoasetuksissa nämä tallennetaan evästeeseen ja päivitetään toistuvilla vierailuilla. Tiedot lähetetään nimettömästi tilastopalvelimelle (statse.webtrendslive.com), jota ylläpitää Yhdysvalloissa Webtrends.

5 Google

5.1 Google Maps

Tämä sivusto käyttää karttapalvelua Google Mapsista API:n kautta. Sen toimittaja on Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Voit käyttää Google Mapsin ominaisuuksia IP-osoitteesi tallentamiseen. Nämä tiedot siirretään yleensä Google LLC: n palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan siellä. Tämän sivuston toimittaja ei vaikuta tähän tiedonsiirtoon. Google Mapsia käytetään tarjoamaan kiinnostava esitys online-mahdollisuuksistamme ja maantieteellisestä sijainnistamme.

Oikeudellinen peruste: GDPR, artikla 6, kohta 1. Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöistä ja käyttäjätietojen käsittelystä: https://policies.google.com/privacy

5.2 Google reCAPTCHA

Joissakin tapauksissa saatamme käyttää Google LLC:n tuottamaa reCAPTCHA-palvelua, jotta voimme varmistaa asianmukaisen tietoturvan yhteystietoja käytettäessä. Tämä on ensisijaisesti tarkoitettu sen määrittämiseksi, onko tietojen antaja luonnollinen henkilö vai onko kyseessä vilpillinen tarkoitus.

Oikeudellinen peruste: GDPR, artikla 6, kohta 1. Palvelu sisältää IP-osoitteen siirron ja tarvittaessa muut Googlen edellyttämät tiedot reCAPTCHA-palveluun. Tätä varten sovelletaan Google LLC: n poikkeavia tietosuojaa koskevia säännöksiä. Lisätietoja Googlen LCC:n tietosuojakäytännöistä on saatavilla osoitteessa https://policies.google.com/privacy

5.3 Google web-fontti

Tämä sivusto käyttää ns. web-fontteja toimittajalta Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), jotta fontit voidaan esittää yhtenäisesti. Kun avaat sivun, selain lukee välimuistiin tarvittavat Web-osiot näyttääkseen tekstit ja fontit oikein. Tätä varten selaimesi muodostaa yhteyden Googlen palvelimeen, joka ilmoittaa Googlelle, että sivustomme on avattu IP-osoitteestasi. Google Web -fontteja käytetään ensisijaisesti online-tarjouksemme yhtenäisen ja houkuttelevan esityksen tuottamiseen.

Oikeudellinen peruste: GDPR, artikla 6, kohta 1. Tietokoneesi käyttää tavallista fonttia, jos selaimesi ei tue web-fontteja. Lisätietoja Google-Web-fonteista on osoitteessa https://developers.google.com/fonts/faq sekä Googlen tietosuojakäytännöt https://policies.google.com/privacy.

6 Content Delivery Network of Akamai

Tämän sivuston latausajan optimoimiseksi käytämme niin sanottua "Sisältötoimitusverkostoa" (CDN), jonka toimittaa Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA.

Oikeudellinen peruste: GDPR, artikla 6, kohta 1. Akamai Technologies, Inc. on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti, mikä takaa Euroopan tietosuojalain noudattamisen. Tätä varten sovelletaan Akamai Technologies, Inc: n poikkeavia tietosuojasäännöksiä. Lisätietoja Akamai Technologiesin tietosuojakäytännöstä on saatavilla täältä: https://www.akamai.com/us/en/privacy-policies/

7 Yhteisöpalvelulaajennukset

Online-palvelussamme käytämme eri sosiaalisten medioiden niin sanottuja yhteisöpalvelulaajennuksia; ne kuvataan yksittäin tässä kappaleessa. Näitä palvelulaajennuksia käytettäessä internetselaimesi muodostaa suoran yhteyden kyseisen sosiaalisen median palvelimille. Tällöin kyseinen palveluntarjoaja saa tiedon siitä, että internetselaimesi on avannut online-palvelumme kyseisen sivun, myös vaikka sinulla ei olisi käyttäjätilliä kyseisellä palveluntarjoajalla tai et olisi sille kirjautuneena. Internetselaimesi välittää ja mahdollisesti tallentaa lokitiedostot (mukaan lukien IP-osoite) suoraan kyseisen palveluntarjoajan palvelimelle. Palveluntarjoaja tai sen palvelin voi sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella (esim. USA:ssa). Palvelulaajennukset ovat sosiaalisten medioiden palveluntarjoajien itsenäisiä laajennuksia. Siksi meidän ei ole mahdollista vaikuttaa sosiaalisten medioiden palveluntarjoajien palvelulaajennuksilla keräämien ja tallentamien tietojen laajuuteen. Sosiaalisten medioiden harjoittaman tietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön tarkoitus ja laajuus sekä niihin liittyvät yksityisyyttäsi suojaavat oikeudet ja erilaiset asetusmahdollisuudet selviävät kunkin sosiaalisen median tietosuojahuomautuksista. Jos et halua, että sosiaalisten medioiden tarjoajat saavat tämän online-palvelun kautta tietoja tai tallentavat tai käyttävät niitä, älä käytä kyseistä palvelulaajennusta.

7.1 Facebook

Facebookia ylläpitää Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, ja Facebookia osoitteessa www.facebook.de ylläpitää Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanti. Facebookin palvelulaajennusten yhteenvedon ja niiden ulkonäön löydät tästä: http://developers.facebook.com/plugins. Tietoja Facebookin tietosuojasta saat tästä: http://www.facebook.com/policy.php.

7.2 Twitter

Twitteriä ylläpitää Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitterin palvelulaajennusten yhteenvedon ja niiden ulkonäön löydät tästä: https://twitter.com/about/resources/buttons. Tietoja Twitterin tietosuojasta saat tästä: https://twitter.com/privacy.

7.3 Google+

Google+:n ylläpitäjä on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google+:n palvelulaajennusten yhteenvedon ja niiden ulkonäön löydät tästä: https://developers.google.com/+/plugins, Tietoja Google+:n tietosuojasta saat tästä: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

7.4 LinkedIn

LinkedInin ylläpitäjä on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Yleiskatsaus LinkedInin laajennuksista ja niiden ulkoasusta löytyy täältä: https://developer.linkedin.com/plugins. Tietoja tietosuojasta löydät täältä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

7.5 Instagram

Instagramin ylläpitäjä on Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Yleiskatsaus Instagramin laajennuksista ja niiden ulkoasusta löytyy täältä: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Tietoa Instagramin tietosuojasta löydät täältä: https://help.instagram.com/155833707900388/.

7.6 YouTube

Tämä online-palvelu käyttää videoalustaa YouTube, jota ylläpitää YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube”). YouTube on alusta, joka mahdollistaa audio- ja videotiedostojen toiston. Kun avaat palvelustamme vastaavan sivun, upotettu YouTube-soitin muodostaa yhteyden YouTubeen, jotta video- tai audiotiedostot voidaan välittää ja toistaa. Tällöin myös tiedot välittyvät YouTubelle vastuullisena. Me emme ole vastuussa tietojen tästä käsittelystä, jota YouTube suorittaa. Lisätietoja kerättyjen tietojen laajuudesta ja tarkoituksesta, YouTuben suorittamasta tietojen edelleenkäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja valittavissasi olevista tietosuojavaihtoehdoista löydät YouTuben tietosuojahuomauksesta.

7.7 Pinterest

Pinterestiä ylläpitää Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA. Yleiskuva Pinterestin laajennuksista ja niiden ulkoasusta löytyy täältä: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/. Tietoja tietosuojasta Pinterestissä löydät täältä: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

8 Ulkoiset linkit

Online-palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien − meihin liittymättömien palveluntarjoajien − verkkosivuille. Linkin napsauttamisen jälkeen meillä ei enää ole vaikutusta siihen henkilökohtaisten tietojen (esimerkiksi IP-osoite tai sen sivun URL, jolla linkki sijaitsee) keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön, jota kolmas osapuoli linkin napsauttamisen myötä tekee, koska kolmannen osapuolen toiminta ei tietenkään enää ole meidän valvottavissa. Emme vastaa kolmansien osapuolien suorittamasta henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.

9 Turvallisuus

Henkilöstömme ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja velvoitettuja noudattamaan sovellettavien tietosuojalakien määräyksiä. Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kohtuullisen suojaustason takaamiseksi ja hallinnoimiemme tietojesi suojaamiseksi erityisesti tietojen tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, hävittämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta julkistamiselta tai luvattomalta käsiksipääsyltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.

10 Käyttäjien oikeudet

Oikeuksiesi voimaansaattamiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

10.1 Oikeus tietojen saamiseen:

Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Sitä varten voit saattaa voimaan oikeutesi saada tietoa henkilökohtaisista tiedoistasi, joita me sinusta käsittelemme.

10.2 Oikeus korjauksiin ja poistamiseen:

Voit vaatia meitä korjaamaan virheellisiä tietoja ja ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ täydentämään tai poistamaan tietojasi. Tämä ei koske tietoja, jotka ovat tarpeen laskutus- tai kirjanpitotarkoitusten vuoksi tai joita koskee lakisääteinen säilyttämispakko. Jos käsiksipääsyä sellaisiin tietoihin ei tarvita, niiden käsittelyä kuitenkin rajoitetaan (ks. seuraavassa).

10.3 Käsittelyn rajoitukset:

Voit vaatia meitä ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

10.4 Tietojen käsittelyn kieltäminen:

Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

10.4.1 Suoramarkkinoinnin kieltäminen:
Voit lisäksi milloin tahansa antaa kiellon henkilökohtaisten tietojesi käyttämisestä kaupallisiin tarkoituksiin ("mainoskielto"). Ota huomioon, että organisatorisista syistä suostumuksesi peruminen ja tietojesi käyttö jo käynnissä olevan kampanjan kanssa voivat mennä päällekkäin.

10.4.2 Tietojen käsittelyn kielto oikeusperusteen "oikeutettu intressi“ yhteydessä:
Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely, jos siihen oikeusperusteena on olemassa oikeutettu intressi. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

10.5 Suostumuksen peruminen:

Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa perua sen tulevaisuuden osalta. Sillä ei ole vaikutusta tietojesi käsittelyn laillisuuteen perumiseen saakka.

10.6 Tietojen siirrettävyys:

Sinulla on myös oikeus saada välitettynä tiedot, jotka olet meille käyttöön antanut, sellaisessa jäsennellyssä, kelpoisessa ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai ‒ jos teknisesti toteutettavissa ‒ vaatia, että tiedot välitetään kolmannelle osapuolelle.

10.7 Valitusoikeus valvontaviranomaiselle:

Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä niiden tietosuojaviranomaisten puoleen, jotka vastaavat kotikuntasi tietosuoja-asioista tai meitä valvovalle tietosuojaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutettu
Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Postiosoite:
PL 800
00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

12 Lapset

Tätä on line -palvelua ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille.

13 Tietosuojahuomautuksen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöämme, jos se teknisen kehityksen myötä on tarpeen. Tällaisissa tapauksissa mukautamme myös tietosuojahuomautuksemme vastaavasti. Siksi pyydämme aina ottamaan huomioon tietosuojahuomautuksemme ajantasaisen version.

14 Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyden, tavoitat meidät kappaleessa "Rekisterinpitäjä" annetusta osoitteesta. Käytä oikeuksiesi suojaamiseen ja tietosuojarikkeiden ilmoittamiseen seuraavaa linkkiä: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz Henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä aloitteita ja valituksia koskevissa asioissa suosittelemme kääntymään tietosuojavaltuutettumme puoleen:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
SAKSA tai mail to: DPO@bosch.com

Päiväys: 13.3.2019