Tehtäväalueet

Tutustu erilaisiin työmahdollisuuksiin ja löydä oma paikkasi sinulle sopivassa toiminnossa, liiketoiminta-alueella ja toimipisteessä.

"Verkottuneet ratkaisut luovat uusia työpaikkoja. Ne tarjoavat mahdollisuuksia erityisesti henkilöille, joilla on kokemusta ja ohjelmisto-osaamista. Tällaisia ovat esimerkiksi konetekniikan insinöörit ja ohjelmistokehittäjät."

Christoph Kübel, johtokunnan jäsen

Jokaiselle jotakin: näihin alueisiin keskitymme

Olemme kehittymässä yhdeksi maailman johtavista yrityksistä esineiden internetin alueella. Katso millä muilla alueilla kehitämme uraauurtavia innovaatioita.

Tutkimustyö

Tutkimustyö

Konsernimme Research and Advcance Engineering -yksikössä voit nähdä, kuinka ideasi vaikuttavat suoraan tuotteisiimme. Auta meitä kehittämään innovatiivisia ja tehokkuutta, laatua ja käyttövarmuutta parantavia ratkaisuja yrityksille ja kuluttajille. Yhtiömme omassa tutkimuskeskuksessa Renningenissä sinulla on käytettävissäsi täydellinen laitteisto uusien ideoiden löytämiseen ja innovaatiovoimamme hyödyntämiseen.

Engineering

Engineering

Modernien autojen elektronisiin järjestelmiin liittyvät vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Koska autojen verkkoon liitettävien järjestelmien määrä lisääntyy koko ajan, pitää verkossa siirrettävä tietomäärä hallita luotettavasti.

Boschin Engineering-yksikössä voit kehittää uudenlaisen liikkuvuuden ratkaisuja ja myötävaikuttaa voimansiirron tehokkuuteen ja nykypäivän ajoneuvojen mukavuuteen.

Esineiden internet

Esineiden internet

Esineiden internet tarjoaa lukemattomia uusia mahdollisuuksia ja sillä on valtava vaikutus lähes kaikkiin elämän alueisiin, kuten liikkuvuuteen, energiaan, teollisuuteen, maatalouteen, terveyteen, koteihin ja rakentamiseen. Sen vuoksi Boschilla lähes joka toisessa työtehtävässä käsitellään ohjelmistoja ja tapoja, joilla voimme parantaa ja kehittää niitä edelleen.

Meillä voit kehittää esineiden internetiä, tehdä tuotteista älykkäämpiä ja luoda aivan uusia teknologioita.

Tuotanto

Tuotanto

Industry 4.0 -ratkaisuillamme verkottuneelle valmistukselle optimoimme tuotantoa ja logistisia prosesseja. Kehitämme ratkaisuja, joiden avulla koneet voivat olla yhteydessä toisiinsa ja siten nopeuttavat tuotantoa ja parantavat samanaikaisesti turvallisuutta. Keräämällä, visualisoimalla ja analysoimalla kone-, prosessi- ja anturitietoja voit auttaa meitä tarjoamaan yrityksille aivan uusien mahdollisuuksien maailman.

Engineering, ohjelmistot ja IT

Sovellukset, laitteistot, valmistus, IT ja ohjelmistot — tule meille muuttaaksesi tulevaisuuden visiot mielekkääksi teknologiaksi, sitä on "Invented for life."

Application engineering

Vastaat laitteistojen ja ohjelmistojen asennuksesta polttomoottoreille varmistaen esimerkiksi teho- ja päästötavoitteiden täyttymisen. Tehtäviisi kuuluvat elektronisten moottorinohjausjärjestelmien käyttöönotto ja optimointi, ohjausyksiköiden ohjelmistoparametrien määritykset, prototyyppien testaus ja moottorien testialustojen rakentaminen ja käyttöönotto. Toimit kiinteässä yhteistyössä esimerkiksi ohjelmistojen ja komponenttien kehitysyksiköiden, tehtaidemme ja testausyksiköiden kanssa. Lisäksi olet yhteydessä myyntihenkilöstöömme ja asiakkaisiin.

Tuotanto

Tuotannossa suunnittelet ja optimoit tuotteidemme valmistusta jossakin tehtaistamme. Koska työskentelet suunnittelutiimissä, joka kehittää kilpailukykyisiä uusia tuotteita, sinulla on jatkuvasti selkeä näkemys laadusta, kustannuksista ja asiakkaista. Kehität uusia prosesseja yhteistyössä tuotekehityksen ja hankinnan kanssa. Suunnittelijana kehität tuotantoprosesseja laadunhallintaohjeiden mukaisesti, ja yhdessä logistiikkaosaston kanssa kehität tuotteillemme optimaaliset valmistuserät. Hankit uusia koneita ja laitteita ja varmistat samanaikaisesti, että tarvittavat koneet ovat käyttövalmiina. Tuotannon aikana analysoit ja optimoit tuotantotekniikoita ja -prosesseja.

Tuotekehitys

Tuotekehityksessä suunnittelet toimintoja, muotoilua ja elektronisten komponenttien teknisiä ominaisuuksia. Kehität prototyyppejä, moduuleita ja alustoja simulaatioita hyödyntämällä. Ohjausyksiköiden ja analogisten ja digitaalisten piirien suunnittelun lisäksi kehität asiakaskohtaiset vaatimukset täyttäviä ratkaisuja. Komponenttien kehittämisen lisäksi testaat niitä. Teet tiivistä yhteistyötä muiden toimintojen, kuten tuotannon, tutkimusyksikön ja myynnin, kanssa.

Tietotekniikka

Tietotekniikan alalla työskentelet sähkötekniikan, tietojenkäsittelytieteen ja liiketoiminnan välisellä rajapinnalla. Kehität tiedonsiirto- ja tiedonkäsittelyprosesseja ja käsittelet vastaavia ohjelmistoja ja laitteistoja. Tehtäviisi kuuluvat räätälöityjen IT-ratkaisujen suunnittelu asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja strategioiden valmistelu IT-järjestelmien koordinoimiseksi eri yksiköiden välillä. Työskentelet läheisessä yhteistyössä talous- ja rahoitusosaston, tietoturva- ja tietosuojayksiköiden sekä sisäisen tarkastuksen kanssa. Teet yhteistyötä myös myyjien kanssa uusien projektien hankkimiseksi. Analysoit tarpeita datan käsittelylle ja siirrolle sekä osallistut aktiivisesti operatiivisiin toimiin.

Ohjelmistokehitys

Tällä alueella kehität ohjelmistoja eri käyttötarkoituksiin tuotteitamme varten. Teet yhteistyötä eri toimintojen, kuten IT:n, tuotekehityksen ja teknisen myynnin kanssa. Samalla hankit tietoa tarpeista ja kehität käyttäjäkohtaisia ratkaisuja. Tehtäviisi kuuluvat ohjelmistoarkkitehtuurien simulointi ja mallinnus sekä niiden kehittäminen. Lisäksi validoit ohjelmistoja ja teet testausta.

Hallinto

Kirjanpidosta logistiikkaan, markkinointiin ja myyntiin - meillä on sinulle monta ovea avoinna. Tutustu erilaisiin työmahdollisuuksiin Boschilla.

Sisäinen laskenta, taloushallinto ja luotonvalvonta

Sisäisessä laskennassa tehtäväsi on varmistaa, että johdolla on tarvittavat tiedot liiketoiminnallisten päätösten tekemiseen. Taloushallinnossa huolehdit siitä, että tilinpäätös tehdään kirjanpitokäytäntöjen ja -lakien mukaisesti.

Sisäisessä laskennassa osallistut tilinpäätösten laadintaan ja analysointiin, budjetointiin ja ennusteiden päivittämiseen liiketoiminnan kehityksen mukaisesti. Laadit kuukausiraportteja ja esittelet ne johtoryhmälle. Analysoit eroja ennusteisiin ja budjettiin, tunnistat riskit ja mahdollisuudet ja varmistat, että tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Näin maksimoimme mahdollisuudet ja minimoimme riskit.

Taloushallinnossa vastaat lakisääteisistä tilinpäätöksistä ja osallistut tilintarkastukseen. Muut tehtävät liittyvät kirjanpitoon ja osto- ja myyntireskontraan sekä sisäisten asiakkaiden tukemiseen esimerkiksi sisäiseen tarkastukseen tai käyttöomaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Luotonvalvonnassa seuraat, että asiakkaat suorittavat maksunsa sovittujen maksuehtojen mukaisesti, ja että luottokelpoisuuden tarkastukset suoritetaan säännöllisesti. Näin voidaan tarkastaa, että asetetut luottorajat ovat asianmukaiset ja ajan tasalla. Virheellisten maksujen kohdalla varmistat tiimisi kanssa nopean selvitystyön yrityksen riskien vähentämiseksi.

Hankinta- ja ostotoimi

Hankinta- ja ostotoimessa etsit luotettavimpia toimittajia, korkeinta laatua ja parhaita hintoja sekä kansallisilta että kansainvälisiltä markkinoilta. Tämä koskee sekä raaka-aineita, osia, komponentteja että myös tuotteidemme valmistuksen käyttötarvikkeita sekä koneita, tuotteita ja palveluita, esimerkiksi IT-laitteita ja palvelusopimuksia. Keskeisimmät tehtävät ovat tavaroiden laadun seuranta, hyväksyntätestien suorittaminen, auditointiprosessit ja toimitusketjujen optimointi. Muita tärkeitä osa-alueita ovat luotettavien toimittajien etsintä uusilta kasvavilta markkinoilta ja ensisijaisten toimittajien kehittäminen. Optimoit kaikkien hankintojen laatua ja tehokkuutta ja ratkaiset ongelmia, joita mahdollisesti toimittajien kanssa syntyy. Toimit tiiviissä yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa ja neuvottelet taitavasti. Sinulla on myös operatiivisia ja strategisia tehtäviä, kuten ostomäärien vakauttaminen tietyille tavaraluokille koko yrityksessä parempien hintojen saamiseksi.

Tutkimus- ja kehitystyö

Tutkimus- ja kehitystyössä työskentelet liiketoimintamme menestymisen kannalta kaikkein keskeisimmällä alueella ja luot perustaa innovatiivisille tuotteillemme, kehität uusia teknologioita ja varmistat yrityksemme johtavan aseman kauaskantoisesti. Alastasi ja erikostumisestasi riippuen työskentelet jollakin kehitysosastollamme tai erikoisyksikössämme. Sinulle on tarjolla mitä erilaisimpia tehtäväalueita: uudet tuotanto- ja voimansiirtotekniikat, aurinkosähköjärjestelmät, akkumateriaalit, nestemekaniikka, tehoelektroniikka, korkeataajuusteknologia tai 3D-mallinnus. Nämä ovat vain muutamia tekniikan ja luonnontieteiden alueita, joilla teemme uraauurtavaa työtä. Joka tapauksessa voit odottaa maailmanluokan työympäristöä. Tehtävääsi sisältyy tiivis yhteistyö monien sisäisten toimijoiden sekä ulkoisten tutkimuslaitosten ja asiakkaiden kehitysosastojen kanssa.

Suunnittelu

Suunnittelet teknisiä tuotteita, testauslaitteistoja ja kokonaisia tuotantolaitteistoja sisäisten kehitys- tai tuotantoyksikköjemme tai asiakkaidemme määritysten mukaisesti. Suunnittelu ulottuu yksittäisten mikrokomponenttien yksityiskohtaisesta konfiguroinnista aina kokonaisten tuotantolaitteistojen kokonaissuunnitteluun. Otat työssäsi huomioon kaikki määritetyt toiminnallisuudet ja valmistukseen liittyvät yksityskohdat. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä muiden osastojen kanssa saadaksesi aikaan hyvän lopputuloksen, joka täyttää kaikki laatu-, kustannus- ja aikavaatimukset.

Logistiikka

Logistiikassa vastaat siitä, että tavaravirrat, materiaalit ja tiedot kulkevat suunnitelmien mukaisesti yhtiön sisällä ja kaikkien tytäryritysten, asiakkaiden ja toimittajien välillä. Suunnittelet esimerkiksi raaka-aineiden toimitukset tuotannolle ja varmistat, että varastomäärät ovat riittävät, mutteivät kuitenkaan liian suuret. Tai koordinoit tuotteiden lähetyksiä sekä ohjaat ja suunnittelet kokonaisia toimitusketjuja. Työhösi saattaa sisältyä IT-pohjaisten ratkaisujen kehittäminen hankinnalle, kuljetuksille, varastonhallinnalle ja tuotannolle. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä sisäisten kollegoiden, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Markkinointi

Markkinoinnissa työskentelet yhdessä muiden toimintojen kanssa laatien tehokkaita strategioita tuotteiden ja palveluiden kehitykselle ja markkinoinnille. Tiedostat, että päätöksesi vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten eri kohderyhmät hahmottavat brändimme ja analysoit aktiivisesti uusia liiketoiminta-alueita ja kehityssuuntia. Kehität optimaalisia hinnoittelustrategioita tutkien tarkkaan ostamista haittaavia esteitä ja laadit toimenpiteitä niiden voittamiseksi. Sinulla on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että asiakkaat ja heidän odotuksensa ovat kaiken tekemisemme keskiössä.

Henkilöstöhallinto

Henkilöstötehtävissä vastaat siitä, että löydämme ja sitoutamme oikeat henkilöt sekä kehitämme heidän henkilökohtaista ja ammatillista osaamistaan. Työsi voi olla luonteeltaan joko operatiivista tai strategista. Osallistut henkilöstökysymyksien ratkaisemiseen, laadit sopimuksia ja määrittelet palkkausta. Saatat osallistua organisaatiomuutosten läpivientiin. Olet HR-asioiden osaava asiantuntija ja teet yhteistyötä viranomaisten, henkilöstön edustajien, oppilaitosten, ulkoisten palveluntarjoajien ja kollegoiden kanssa.

Laadunhallinta

Laadunhallinnassa tehtäväsi on varmistaa, että tuotteemme ansaitsevat Bosch-brändin. Työskentelet monien osastojen, kuten tuotekehityksen, suunnittelun, tuotannon, logistiikan, hankinnan ja myynnin kanssa. Ylläpidät yhteyksiä asiakkaisiin ja toimittajiin, neuvot heitä laatuun liittyvissä kysymyksissä ja varmistat laatustandardien noudattamisen. Voit myös esimerkiksi tarkastaa ja testata tuotteita hyväksyttyjä laatumenetelmiä hyödyntäen. Toinen tärkeä työalueesi on tarkastusten suorittaminen sekä sisäisesti että myös toimittajien osalta. Analysoit järjestelmiä ja prosesseja suhteessa niiden laatukelpoisuuteen ja arvioit tuloksia raporteissa.

Simulointi

Simuloinnissa ennakoit, miten tuotteet, materiaalit ja järjestelmät käyttäytyvät määrätyissä olosuhteissa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tutkimuksia siitä, miten komponentit reagoivat korkeissa lämpötiloissa tai kotelot korkeassa paineessa. Saatat tutkia monikappalejärjestelmien dynamiikkaa tai ohjausyksiköiden ja anturien vuorovaikutusta. Simuloit olosuhteita tietokoneohjelmien avulla ja hyödynnät tuloksia algoritmien ja tilastollisten mallien kehittämisessä järjestelmien, prosessien ja komponenttien suunnittelua varten. Keräät itsenäisesti simulointiin liityviä tietoja, esimerkiksi fyysisistä materiaaliominaisuuksista tai asiakkaan määrittämistä ympäristöolosuhteista. Osalllistut myös simulointimallien validointiin mittauksilla ja testeillä. Teknisiä menetelmiä käyttäen työskentelet kehityksen, suunnittelun, sovellusten, testauksen ja tuotannon rajapinnassa.

Tekninen myynti

Teknisessä myynnissä vaikutat ratkaisevasti OEM-asiakasyhteyksiimme ja luot pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiimme. Teet yhteistyötä esimerkiksi hankinnan, tuotekehityksen, projektinhallinnan ja laadunvalmistuksen henkilöstön kanssa. Meneillään olevien projektien teknisen ja kaupallisen neuvonnan lisäksi pyrit löytämään uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Muita keskeisiä tehtäviäsi ovat myyntistrategioiden kehittäminen tiimisi kanssa sekä määrättyjen tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden hinnoittelusta ja laadunhallinnasta vastaaminen. Työskentelet läheisesti eri osastojen, kuten taloushallinnon, hankinnan, markkinoinnin ja tuotekehityksen kanssa. Lisäksi neuvottelet resursseista ja hinnoittelusta asiakkaittesi edun mukaisesti.

Viestintä

Viestintätehtävissä sinulla on tärkeä rooli yrityskuvan määrittämisessä ulkoisesti ja sisäisesti. Tiedotat henkilöstöä ajankohtaisista asioista ja viestit erilaisista strategisista kysymyksistä. Ulkoisesti vaalit myönteistä yrityskuvaa. Varmistat yhtenäisen, runsaan tiedonvälityksen ja hyödynnät eri kanavia painotuotteista verkkosivustoihin. Välität tiedotusvälineille tärkeitä uutisia sekä luot verkostoja ja luottamuksellisia suhteita asiakkaisiin, liikekumppaneihin ja journalisteihin. Teet kiinteää yhteistyötä johdon ja eri osastojen kanssa ja koordinoit palveluntarjoajien työtä.

Myynti

Myynnissä vastaat tietystä myyntialueesta. Suunnittelet ja koordinoit asioita taloudelliselta ja kaupalliselta kannalta ja varmistat, että myynti- ja tulostavoitteet saavutetaan. Työskentelet myynnin tehtävissä tai johdat myyntitiimiä ja huolehdit alueellisista avainasiakkaista. Tärkeitä tehtäviä ovat uusasiakashankinta, sopimusneuvottelut, kannattavan hinnoittelun kehittäminen ja logististen prosessien koordinointi. Seuraat markkinoita ja kilpailijoita ja kehität myyntistrategioita. Luot hyvät yhteydet mielipidevaikuttajiin, mediaan ja asiakkaisiin ja tuot esille läsnäoloamme esimerkiksi näyttelyissä tai messuilla. Teet tiivistä yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa esimerkiksi asiakastarpeen ymmärtämistä, uusien tuotteiden lanseerausta tai budjettierojen analysointia varten.

Teollinen myynti

Teollisessa myynnissä hankit ja neuvot asiakkaita teknologian alalla tietyllä alueella tai teollisuudessa. Hoidat avainasiakkaita ja kokonaisprojekteja aina tarjouksesta myynnin jälkeiseen tukeen saakka. Seuraat ja analysoit markkinoita ja kehityssuuntia ja tunnistat uusia myyntimahdollisuuksia markkinaosuuden kasvattamiseksi. Osallistut hintaneuvotteluihin, koordinoit projekteja, tuet markkinointia ja koulutat myyntiedustajia.

Neljä liiketoiminta-aluetta, yksi tavoite: tulevaisuuden luominen

Bosch on johtava teknologia- ja palveluyritys. Katso, millä aloilla voit luoda uusia teknisiä saavutuksia.

Autonomisen auton testaus

Mobility Solutions

Haluatko olla mukana luomassa tulevaisuuden liikkumisratkaisuja?

Maailman suurimpana ajoneuvoteollisuuden itsenäisenä toimittajana teemme autoilusta turvallisempaa, puhtaampaa ja tehokkaampaa. Tule kehittämään kanssamme ajoneuvoteknologiaa, vaikuta automatisoituun ajamiseen tai laite- ja ohjelmistoratkaisuihin, joiden avulla luodaan tehokas lataus- ja tiedonsiirtoverkosto sähköiseen liikkumiseen.

Autonomisen auton testaus
Työskentely tulevaisuuden tehtaassa

Industrial Technology

Haluatko kehittää älykkäitä tehtaita?

Toisiinsa yhteydessä olevat koneet, itseään valvovat järjestelmät ja innovatiiviset pakkausteknologiat — teollisen teknologian alueella olemme aina yhden askeleen edellä. MEMS-sensorien ja muiden Boschin kehittämien tuotteiden avulla voit määrittää kanssamme uudet rajat sille, mitä on Industry 4.0 ja tehdä valmistuksesta tehokkaampaa ja kestävämpää.

Työskentely tulevaisuuden tehtaassa
Sähkötyökalut ammattilaisille

Consumer Goods

Haluatko parantaa ihmisten arkea?

Boschilla on jo kauan ollut tarjolla suuri valikoima sähkötyökaluja ja kodinkoneita. Kanssasi viemme ne seuraavalle tasolle: liittämällä tuotteet verkon kautta toisiinsa mahdollistamme kuluttajille kodin valvonnan myös silloin, kun he eivät ole paikan päällä. Näin teemme elämästä turvallisempaa, energiatehokkaampaa ja mukavampaa.

Sähkötyökalut ammattilaisille
Boschin älykoti toiminnassa

Energy and Building Technology

Haluatko tehdä elämisestä älykkäämpää maailmanlaajuisesti?

Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja tehdäksemme rakennuksista älykkäämpiä ja tehokkaampia. Boschilla työskentelet älykkäiden ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien sekä turvatekniikan parissa. Älykoteihin kehittämiemme ratkaisujen avulla laitteita voidaan yhdistää toisiinsa ja näin tehdä asumisesta ja työskentelystä mukavampaa ja turvallisempaa kaikkialla maailmassa.

Boschin älykoti toiminnassa

Tutustu uuteen työpaikkaasi

Tutustu uuteen ympäristöösi jo ennen kuin aloitat uuden työsi.

 Avoimeksi tulevat työpaikat

Maailmanlaajuiset uramahdollisuudet

Koska Bosch on globaali brändi, meillä voit toteuttaa urasuunnitelmiasi kaikkialla maailmassa. Tutustu avoimiin työpaikkoihin eri puolilla maailmaa ja löydä itsellesi täydellisesti sopiva tehtävä.

Jaa tämä: