Siirry pääsisältöön
Bosch Suomessa

Työalat

Löydä monenlaisia uramahdollisuuksia ja työpaikkoja laajasta valikoimasta erikoisaloja ja liiketoimintaa kaikkialla maailmassa.

Juuri oikea erikoisala jokaiselle osaajalle

Bosch on yksi maailman johtavista yrityksistä esineiden internetin alueella. Tutustu aloihin, joilla pyrimme tuottamaan ennennäkemättömiä innovaatioita.

Tutkimustyö

Tutkimus

Tutkimus on ollut erottamaton osa Boschin toimintaa jo 130 vuoden ajan. Emme kuitenkaan pidä tutkimusta itseisarvona vaan toimintana, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua konkreettisesti. Tätä vakaumusta kuvastavat tuotteidemme kantamat sanat ”Invented for Life”.

Kaksi ihmistä istuu autossa, katselee kannettavaa tietokonetta ja testaa kehittämistyötään.

Insinöörityö

Modernit ajoneuvot edellyttävät sähkö- ja elektroniikkajärjestelmiltä koko ajan enemmän. Sisäänrakennettujen järjestelmien määrän kasvaessa myös ajoneuvon liitettävyysratkaisujen kautta siirrettävää dataa on hallittava luotettavasti.

Bosch Engineering -toimialalla pääset kehittämään uusia liikkuvuusratkaisuja, voimansiirron tehoa ja ajoneuvojen mukavuutta.

AIoT (Artificial Intelligence of Things), tekoälyn ja esineiden internetin yhdistelmä

AIoT (Artificial Intelligence of Things), tekoälyn ja esineiden internetin yhdistelmä

Kun tekoäly (AI) ja esineiden internet (IoT) yhdistetään, tuloksena on lukemattomia uusia mahdollisuuksia – kotona, töissä ja tien päällä. Meille tämä on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä teknologioista. Ohjelmistokehitys on yksi Boschin keskeisimmistä tehtävistä: kehitämme ohjelmistoista jatkuvasti parempia ja tehokkaampia.

Lähde mukaan kehittämään kanssamme AIoT-teknologiaa ja uusia sovelluksia, jotka helpottavat jokapäiväistä elämää.

Kaksi ihmistä on laboratoriossa - toinen kannettavan tietokoneen ääressä, toinen robotin ja sen digitaalisen kaksosen välissä.

Valmistus

Verkottuneeseen tuotantoon tarkoitettujen Teollisuus 4.0 -ratkaisujemme avulla pyrimme optimoimaan tuotanto- ja logistiikkaprosesseja. Kehitämme ratkaisuja koneiden väliseen vuorovaikutukseen, jotta nopeutamme tuotantoa ja parannamme turvallisuutta. Keräämällä, visualisoimalla ja analysoimalla kone-, prosessi- ja anturidataa autat meitä avaamaan yrityksille valtavasti uusia mahdollisuuksia.

Engineering, ohjelmistot ja IT

Sovellukset, laitteistot, valmistus, IT ja ohjelmistot — tule meille muuttaaksesi tulevaisuuden visiot mielekkääksi teknologiaksi, sitä on "Invented for life."

Vastaat laitteistojen ja ohjelmistojen asennuksesta polttomoottoreille varmistaen esimerkiksi teho- ja päästötavoitteiden täyttymisen. Tehtäviisi kuuluvat elektronisten moottorinohjausjärjestelmien käyttöönotto ja optimointi, ohjausyksiköiden ohjelmistoparametrien määritykset, prototyyppien testaus ja moottorien testialustojen rakentaminen ja käyttöönotto. Toimit kiinteässä yhteistyössä esimerkiksi ohjelmistojen ja komponenttien kehitysyksiköiden, tehtaidemme ja testausyksiköiden kanssa. Lisäksi olet yhteydessä myyntihenkilöstöömme ja asiakkaisiin.

Tuotannossa suunnittelet ja optimoit tuotteidemme valmistusta jossakin tehtaistamme. Koska työskentelet suunnittelutiimissä, joka kehittää kilpailukykyisiä uusia tuotteita, sinulla on jatkuvasti selkeä näkemys laadusta, kustannuksista ja asiakkaista. Kehität uusia prosesseja yhteistyössä tuotekehityksen ja hankinnan kanssa. Suunnittelijana kehität tuotantoprosesseja laadunhallintaohjeiden mukaisesti, ja yhdessä logistiikkaosaston kanssa kehität tuotteillemme optimaaliset valmistuserät. Hankit uusia koneita ja laitteita ja varmistat samanaikaisesti, että tarvittavat koneet ovat käyttövalmiina. Tuotannon aikana analysoit ja optimoit tuotantotekniikoita ja -prosesseja.

Tuotekehityksessä suunnittelet toimintoja, muotoilua ja elektronisten komponenttien teknisiä ominaisuuksia. Kehität prototyyppejä, moduuleita ja alustoja simulaatioita hyödyntämällä. Ohjausyksiköiden ja analogisten ja digitaalisten piirien suunnittelun lisäksi kehität asiakaskohtaiset vaatimukset täyttäviä ratkaisuja. Komponenttien kehittämisen lisäksi testaat niitä. Teet tiivistä yhteistyötä muiden toimintojen, kuten tuotannon, tutkimusyksikön ja myynnin, kanssa.

Tietotekniikan alalla työskentelet sähkötekniikan, tietojenkäsittelytieteen ja liiketoiminnan välisellä rajapinnalla. Kehität tiedonsiirto- ja tiedonkäsittelyprosesseja ja käsittelet vastaavia ohjelmistoja ja laitteistoja. Tehtäviisi kuuluvat räätälöityjen IT-ratkaisujen suunnittelu asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja strategioiden valmistelu IT-järjestelmien koordinoimiseksi eri yksiköiden välillä. Työskentelet läheisessä yhteistyössä talous- ja rahoitusosaston, tietoturva- ja tietosuojayksiköiden sekä sisäisen tarkastuksen kanssa. Teet yhteistyötä myös myyjien kanssa uusien projektien hankkimiseksi. Analysoit tarpeita datan käsittelylle ja siirrolle sekä osallistut aktiivisesti operatiivisiin toimiin.

Tällä alueella kehität ohjelmistoja eri käyttötarkoituksiin tuotteitamme varten. Teet yhteistyötä eri toimintojen, kuten IT:n, tuotekehityksen ja teknisen myynnin kanssa. Samalla hankit tietoa tarpeista ja kehität käyttäjäkohtaisia ratkaisuja. Tehtäviisi kuuluvat ohjelmistoarkkitehtuurien simulointi ja mallinnus sekä niiden kehittäminen. Lisäksi validoit ohjelmistoja ja teet testausta.

Hallinto

Kirjanpidosta logistiikkaan, markkinointiin ja myyntiin - meillä on sinulle monta ovea avoinna. Tutustu erilaisiin työmahdollisuuksiin Boschilla.

Sisäisessä laskennassa tehtäväsi on varmistaa, että johdolla on tarvittavat tiedot liiketoiminnallisten päätösten tekemiseen. Taloushallinnossa huolehdit siitä, että tilinpäätös tehdään kirjanpitokäytäntöjen ja -lakien mukaisesti.

Sisäisessä laskennassa osallistut tilinpäätösten laadintaan ja analysointiin, budjetointiin ja ennusteiden päivittämiseen liiketoiminnan kehityksen mukaisesti. Laadit kuukausiraportteja ja esittelet ne johtoryhmälle. Analysoit eroja ennusteisiin ja budjettiin, tunnistat riskit ja mahdollisuudet ja varmistat, että tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään. Näin maksimoimme mahdollisuudet ja minimoimme riskit.

Taloushallinnossa vastaat lakisääteisistä tilinpäätöksistä ja osallistut tilintarkastukseen. Muut tehtävät liittyvät kirjanpitoon ja osto- ja myyntireskontraan sekä sisäisten asiakkaiden tukemiseen esimerkiksi sisäiseen tarkastukseen tai käyttöomaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Luotonvalvonnassa seuraat, että asiakkaat suorittavat maksunsa sovittujen maksuehtojen mukaisesti, ja että luottokelpoisuuden tarkastukset suoritetaan säännöllisesti. Näin voidaan tarkastaa, että asetetut luottorajat ovat asianmukaiset ja ajan tasalla. Virheellisten maksujen kohdalla varmistat tiimisi kanssa nopean selvitystyön yrityksen riskien vähentämiseksi.

Hankinta- ja ostotoimessa etsit luotettavimpia toimittajia, korkeinta laatua ja parhaita hintoja sekä kansallisilta että kansainvälisiltä markkinoilta. Tämä koskee sekä raaka-aineita, osia, komponentteja että myös tuotteidemme valmistuksen käyttötarvikkeita sekä koneita, tuotteita ja palveluita, esimerkiksi IT-laitteita ja palvelusopimuksia. Keskeisimmät tehtävät ovat tavaroiden laadun seuranta, hyväksyntätestien suorittaminen, auditointiprosessit ja toimitusketjujen optimointi. Muita tärkeitä osa-alueita ovat luotettavien toimittajien etsintä uusilta kasvavilta markkinoilta ja ensisijaisten toimittajien kehittäminen. Optimoit kaikkien hankintojen laatua ja tehokkuutta ja ratkaiset ongelmia, joita mahdollisesti toimittajien kanssa syntyy. Toimit tiiviissä yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa ja neuvottelet taitavasti. Sinulla on myös operatiivisia ja strategisia tehtäviä, kuten ostomäärien vakauttaminen tietyille tavaraluokille koko yrityksessä parempien hintojen saamiseksi.

Tutkimus- ja kehitystyössä työskentelet liiketoimintamme menestymisen kannalta kaikkein keskeisimmällä alueella ja luot perustaa innovatiivisille tuotteillemme, kehität uusia teknologioita ja varmistat yrityksemme johtavan aseman kauaskantoisesti. Alastasi ja erikostumisestasi riippuen työskentelet jollakin kehitysosastollamme tai erikoisyksikössämme. Sinulle on tarjolla mitä erilaisimpia tehtäväalueita: uudet tuotanto- ja voimansiirtotekniikat, aurinkosähköjärjestelmät, akkumateriaalit, nestemekaniikka, tehoelektroniikka, korkeataajuusteknologia tai 3D-mallinnus. Nämä ovat vain muutamia tekniikan ja luonnontieteiden alueita, joilla teemme uraauurtavaa työtä. Joka tapauksessa voit odottaa maailmanluokan työympäristöä. Tehtävääsi sisältyy tiivis yhteistyö monien sisäisten toimijoiden sekä ulkoisten tutkimuslaitosten ja asiakkaiden kehitysosastojen kanssa.

Suunnittelet teknisiä tuotteita, testauslaitteistoja ja kokonaisia tuotantolaitteistoja sisäisten kehitys- tai tuotantoyksikköjemme tai asiakkaidemme määritysten mukaisesti. Suunnittelu ulottuu yksittäisten mikrokomponenttien yksityiskohtaisesta konfiguroinnista aina kokonaisten tuotantolaitteistojen kokonaissuunnitteluun. Otat työssäsi huomioon kaikki määritetyt toiminnallisuudet ja valmistukseen liittyvät yksityskohdat. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä muiden osastojen kanssa saadaksesi aikaan hyvän lopputuloksen, joka täyttää kaikki laatu-, kustannus- ja aikavaatimukset.

Logistiikassa vastaat siitä, että tavaravirrat, materiaalit ja tiedot kulkevat suunnitelmien mukaisesti yhtiön sisällä ja kaikkien tytäryritysten, asiakkaiden ja toimittajien välillä. Suunnittelet esimerkiksi raaka-aineiden toimitukset tuotannolle ja varmistat, että varastomäärät ovat riittävät, mutteivät kuitenkaan liian suuret. Tai koordinoit tuotteiden lähetyksiä sekä ohjaat ja suunnittelet kokonaisia toimitusketjuja. Työhösi saattaa sisältyä IT-pohjaisten ratkaisujen kehittäminen hankinnalle, kuljetuksille, varastonhallinnalle ja tuotannolle. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä sisäisten kollegoiden, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Markkinoinnissa työskentelet yhdessä muiden toimintojen kanssa laatien tehokkaita strategioita tuotteiden ja palveluiden kehitykselle ja markkinoinnille. Tiedostat, että päätöksesi vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten eri kohderyhmät hahmottavat brändimme ja analysoit aktiivisesti uusia liiketoiminta-alueita ja kehityssuuntia. Kehität optimaalisia hinnoittelustrategioita tutkien tarkkaan ostamista haittaavia esteitä ja laadit toimenpiteitä niiden voittamiseksi. Sinulla on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että asiakkaat ja heidän odotuksensa ovat kaiken tekemisemme keskiössä.

Henkilöstötehtävissä vastaat siitä, että löydämme ja sitoutamme oikeat henkilöt sekä kehitämme heidän henkilökohtaista ja ammatillista osaamistaan. Työsi voi olla luonteeltaan joko operatiivista tai strategista. Osallistut henkilöstökysymyksien ratkaisemiseen, laadit sopimuksia ja määrittelet palkkausta. Saatat osallistua organisaatiomuutosten läpivientiin. Olet HR-asioiden osaava asiantuntija ja teet yhteistyötä viranomaisten, henkilöstön edustajien, oppilaitosten, ulkoisten palveluntarjoajien ja kollegoiden kanssa.

Laadunhallinnassa tehtäväsi on varmistaa, että tuotteemme ansaitsevat Bosch-brändin. Työskentelet monien osastojen, kuten tuotekehityksen, suunnittelun, tuotannon, logistiikan, hankinnan ja myynnin kanssa. Ylläpidät yhteyksiä asiakkaisiin ja toimittajiin, neuvot heitä laatuun liittyvissä kysymyksissä ja varmistat laatustandardien noudattamisen. Voit myös esimerkiksi tarkastaa ja testata tuotteita hyväksyttyjä laatumenetelmiä hyödyntäen. Toinen tärkeä työalueesi on tarkastusten suorittaminen sekä sisäisesti että myös toimittajien osalta. Analysoit järjestelmiä ja prosesseja suhteessa niiden laatukelpoisuuteen ja arvioit tuloksia raporteissa.

Simuloinnissa ennakoit, miten tuotteet, materiaalit ja järjestelmät käyttäytyvät määrätyissä olosuhteissa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tutkimuksia siitä, miten komponentit reagoivat korkeissa lämpötiloissa tai kotelot korkeassa paineessa. Saatat tutkia monikappalejärjestelmien dynamiikkaa tai ohjausyksiköiden ja anturien vuorovaikutusta. Simuloit olosuhteita tietokoneohjelmien avulla ja hyödynnät tuloksia algoritmien ja tilastollisten mallien kehittämisessä järjestelmien, prosessien ja komponenttien suunnittelua varten. Keräät itsenäisesti simulointiin liityviä tietoja, esimerkiksi fyysisistä materiaaliominaisuuksista tai asiakkaan määrittämistä ympäristöolosuhteista. Osalllistut myös simulointimallien validointiin mittauksilla ja testeillä. Teknisiä menetelmiä käyttäen työskentelet kehityksen, suunnittelun, sovellusten, testauksen ja tuotannon rajapinnassa.

Teknisessä myynnissä vaikutat ratkaisevasti OEM-asiakasyhteyksiimme ja luot pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiimme. Teet yhteistyötä esimerkiksi hankinnan, tuotekehityksen, projektinhallinnan ja laadunvalmistuksen henkilöstön kanssa. Meneillään olevien projektien teknisen ja kaupallisen neuvonnan lisäksi pyrit löytämään uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Muita keskeisiä tehtäviäsi ovat myyntistrategioiden kehittäminen tiimisi kanssa sekä määrättyjen tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden hinnoittelusta ja laadunhallinnasta vastaaminen. Työskentelet läheisesti eri osastojen, kuten taloushallinnon, hankinnan, markkinoinnin ja tuotekehityksen kanssa. Lisäksi neuvottelet resursseista ja hinnoittelusta asiakkaittesi edun mukaisesti.

Viestintätehtävissä sinulla on tärkeä rooli yrityskuvan määrittämisessä ulkoisesti ja sisäisesti. Tiedotat henkilöstöä ajankohtaisista asioista ja viestit erilaisista strategisista kysymyksistä. Ulkoisesti vaalit myönteistä yrityskuvaa. Varmistat yhtenäisen, runsaan tiedonvälityksen ja hyödynnät eri kanavia painotuotteista verkkosivustoihin. Välität tiedotusvälineille tärkeitä uutisia sekä luot verkostoja ja luottamuksellisia suhteita asiakkaisiin, liikekumppaneihin ja journalisteihin. Teet kiinteää yhteistyötä johdon ja eri osastojen kanssa ja koordinoit palveluntarjoajien työtä.

Myynnissä vastaat tietystä myyntialueesta. Suunnittelet ja koordinoit asioita taloudelliselta ja kaupalliselta kannalta ja varmistat, että myynti- ja tulostavoitteet saavutetaan. Työskentelet myynnin tehtävissä tai johdat myyntitiimiä ja huolehdit alueellisista avainasiakkaista. Tärkeitä tehtäviä ovat uusasiakashankinta, sopimusneuvottelut, kannattavan hinnoittelun kehittäminen ja logististen prosessien koordinointi. Seuraat markkinoita ja kilpailijoita ja kehität myyntistrategioita. Luot hyvät yhteydet mielipidevaikuttajiin, mediaan ja asiakkaisiin ja tuot esille läsnäoloamme esimerkiksi näyttelyissä tai messuilla. Teet tiivistä yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa esimerkiksi asiakastarpeen ymmärtämistä, uusien tuotteiden lanseerausta tai budjettierojen analysointia varten.

Teollisessa myynnissä hankit ja neuvot asiakkaita teknologian alalla tietyllä alueella tai teollisuudessa. Hoidat avainasiakkaita ja kokonaisprojekteja aina tarjouksesta myynnin jälkeiseen tukeen saakka. Seuraat ja analysoit markkinoita ja kehityssuuntia ja tunnistat uusia myyntimahdollisuuksia markkinaosuuden kasvattamiseksi. Osallistut hintaneuvotteluihin, koordinoit projekteja, tuet markkinointia ja koulutat myyntiedustajia.

Neljä liiketoiminta-aluetta, yksi tavoite: tulevaisuuden luominen

Bosch on johtava teknologia- ja palveluyritys. Katso, millä aloilla voit luoda uusia teknisiä saavutuksia.

Tutustu uuteen työpaikkaasi

Tutustu uuteen ympäristöösi jo ennen kuin aloitat uuden työsi.

Google Maps
Karttaa ei voi näyttää ilman suostumustasi.

Käytämme Google Maps -karttapalvelua. Jotta kartta voidaan näyttää, sinun on ensin annettava suostumuksesi. Jos annat suostumuksesi, tiedot siirretään Googlelle, käytetään evästeitä ja otetaan yhteyttä Googlen DoubleClick-mainontaverkostoon. Tämä voi käynnistää muita tietojenkäsittelytoimia. Ei voida sulkea pois sitä, että tietoja siirretään myös Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin.

Voit peruuttaa suostumuksesi heti tai tulevaisuudessa milloin tahansa lataamalla verkkosivuston uudelleen.

Lue lisää

Monimuotoinen ryhmä pitää ilmassa huiveja, joiden sanoista muodostuu teksti “Join the Team”, ja osoittaa tyhjää toimistotuolia.

Maailmanlaajuiset uramahdollisuudet

Koska Bosch on globaali brändi, meillä voit toteuttaa urasuunnitelmiasi kaikkialla maailmassa. Tutustu avoimiin työpaikkoihin eri puolilla maailmaa ja löydä itsellesi täydellisesti sopiva tehtävä.

hauskaa työssä

Work #LikeABosch — Hae nyt

Jaa tämä: