Siirry pääsisältöön
Bosch Suomessa
Uutiset

Bosch sijoittaa miljardeja ilmastotoimiin ja ilmanlaatuun

Vuoden 2018 myynti ja tulos ennätystasolla

Liikevaihto nousi 78,5 miljardiin euroon ja liiketulos 5,5 miljardiin euroon. Bosch aikoo nollata hiilijalanjälkensä vuonna 2020. Boschin pääjohtaja Denner: ”Kustannustehokkaat ilmastotoimet ja ilmanlaaturatkaisut voivat rauhoittaa epävakaata sosiaalista ilmapiiriä.”

Bosch sijoittaa miljardeja ilmastotoimiin ja ilmanlaatuun

Stuttgart/Renningen, Saksa – Vuosi 2018 oli Bosch-konsernille taloudellisesti menestyksekäs. Yhtiö kasvatti liikevaihtoaan ennätykselliseen 78,5 miljardiin euroon. Liiketulos (EBIT) nousi 5,5 miljardiin euroon. Operatiivinen liiketulosmarginaali jatkoi positiivista kehitystä nousten vuoden 2017 6,8 %:sta 7,0 %:iin, huolimatta mittavista investoinneista liikenteen sähköistykseen ja automatisointiin.

Bosch lisäsi tutkimus- ja kehityskulujaan 7,3 miljardiin euroon, mikä vastaa 9,3 % liikevaihdosta. Investoinnit nousivat 14 % 4,9 miljardiin euroon (6,3 % liikevaihdosta). Bosch loi maailmanlaajuisesti lähes 8 000 uutta työpaikkaa, joista yli puolet on tutkimuksessa ja kehityksessä.

Tänä vuonna Bosch odottaa taloudellisen kehityksen olevan hillitympää. Yhtiön ennusteen mukaan globaali talouskasvu tulee olemaan vain 2,3 %. Maailmantaloutta rasittavat mm. kauppakiistat, Euroopan maiden korkeat velkaantumisasteet ja autotuotannon vähentyminen. Bosch odottaa myynnin kuitenkin kasvavan hieman vuoden 2018 tasosta. Ensimmäisen neljänneksen heikon myynnin vanavedessä Bosch panostaa pääasiassa vuoden jälkimmäiseen puoliskoon. Lyhyen tähtäimen näkymistä huolimatta konserni pyrkii tehostamaan toimenpiteitään ilmaston suojelemiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi.

”Ilmastonmuutos ei ole kuvitelmaa vaan totisinta totta. Jos haluamme sitoutua Pariisin sopimukseen sen vaatimalla vakavuudella, ilmastotoimia ei voi enää ajatella pelkkinä pitkän tähtäimen tavoitteina. Tuloksia on saatava nopeasti”, sanoo Boschin pääjohtaja Volkmar Denner yhtiön vuotuisessa lehdistötilaisuudessa. ”Olemme sitoutuneet vastaamaan yleiseen tarpeeseen parantaa kaupunkien ilmanlaatua. Johtavana innovaattorina me haluamme tarjota teknologisia ratkaisuja ympäristöön liittyviin ongelmiin.”

Lisäksi Denner toteaa: ”Ajokiellot, dieselprotestit, keltaiset liivit ja koululaisten ilmastolakot osoittavat, että kustannustehokkaat ilmastotoimet ja uudet kaupunkien ilmanlaatua parantavat ratkaisut voivat myös rauhoittaa epävakaata sosiaalista ilmapiiriä.”

Boschista ensimmäinen hiilineutraali teollisuusyritys vuonna 2020

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan tuotantoteollisuus aiheuttaa lähes kolmanneksen maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä. Näin ollen Bosch haluaa tehostaa menestyksekkäitä hiilidioksidipäästöjen vähennystoimiaan entisestään.

”Meistä tulee ensimmäinen täysin hiilineutraali teollisuuden alan suuriyritys jo hieman yli vuoden päästä. Vuonna 2020 Boschin hiilijalanjälki on pyöreä nolla”, pääjohtaja Denner kertoo. ”Jokainen Boschin 400 toimipisteestä ympäri maailman tulee olemaan hiilineutraali vuodesta 2020 eteenpäin.”

Tavoitteen saavuttamiseen käytetään neljää pääasiallista keinoa. Bosch aikoo lisätä energiatehokkuutta, uusiutuvien lähteiden osuutta energiansaannissa, vihreän energian hankintaa ja väistämättömien hiilipäästöjen hyvitystä. Näin vuotuisia hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä jopa 3,3 miljoonaa tonnia vuoteen 2020 mennessä.

Parempaa ilmanlaatua: lähes päästötöntä toimintaa

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan noin 90 % maailman väestöstä asuu alueilla, joilla ilmanlaatu on huono. Bosch on asettanut itselleen kunnianhimoisen tavoitteen tilanteen korjaamiseksi: ”Haluamme poistaa liikenteen päästöt käytännöllisesti katsoen kokonaan. Siksi olemme suunnanneet katseemme yksittäistä autoa pidemmälle”, Denner sanoo. Boschin projekti, jossa pyritään poistamaan ilmansaasteet lähes täysin, rakentuu kolmen peruspilarin varaan: Bosch kehittää vähäpäästöisiä voimansiirtoteknologioita, työskentelee kunnallishallintojen kanssa pitääkseen yllä tasaista liikennevirtaa ja pyrkii ottamaan käyttöön yhtiötason liikenteenhallintajärjestelmän omissa toimipisteissään.

Polttomoottoreiden optimointia tekoälyn avulla

Bosch ennustaa, että noin 75 %:ssa uusista autoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista on edelleen polttomoottori vuonna 2030. Yhtiö aikookin jatkaa mittavia investointeja bensa- ja dieselmoottoreiden optimointiin. Lisäksi se hyödyntää tekoälyä polttomoottoreiden kehityksessä. Esimerkkinä mainittakoon, että tekoälyllä aiotaan ohjata pakokaasun käsittelyä ennakoivasti kuljettajan ajokäyttäytymisen perusteella. Näin ajoneuvojen päästöjä saadaan vähennettyä entisestään. Noin 3 500 Boschin työntekijää keskittyy pakokaasun käsittelyyn ja siihen liittyvien antureiden kehitykseen.

Liikuteltavat analysointiyksiköt: 20 % matalammat typpioksidipäästöt

Bosch keskustelee tällä hetkellä lähes sadan eurooppalaisen kunnan ja kau-pungin kanssa ilmanlaadun parantamista edellyttävistä toimista. Lisäksi yhtiö testaa liikuteltavia analysointiyksiköitä Stuttgartissa, Pariisissa ja Marseillessa. Uudet yksiköt mittaavat ilmassa olevia epäpuhtauksia jatkuvasti. Yhdessä simulaatioiden kanssa analysaattoreiden mittauslukemat tarjoavat lisätietoa ajoneuvopäästöjen ja ympäristön saastumisen välisestä vaikutussuhteesta. Esimerkiksi Stuttgartin kaupungin kanssa toteutettu hanke osoitti, että liikenteen sujuva virtaus voi vähentää olemassa olevan autokannan typpioksidipäästöjä jopa 20 %. Jatkossa analysaattoritietojen avulla pystytään myös laatimaan tarkkoja saastekarttoja liikenteen hallinnan optimoimiseksi.

Yhtiötason liikenteenhallinta: parempaa ilmanlaatua kaupunkialueilla

Projektin kolmas kulmakivi on yhtiötason liikkuminen. Tavoitteena on vähentää Boschin toimintaan liittyvää liikennettä ja sitä kautta päästöjä erityisesti kaupunkialueilla. Käytännössä se tarkoittaa yhteysbussien käyttöä suurkaupungeissa Brasiliassa, Kiinassa ja Turkissa, etätyömahdollisuuksien tarjoamista sekä polku- ja sähköpyörien leasingjärjestelyjä. Lisäksi Bosch pyrkii hyödyntämään verkottumista mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi Reutlingenin toimipisteen 8 000 työntekijälle on tarjottu mahdollisuus käyttää SPLT-palvelua, joka tarjoaa kätevän sovelluksen kimppakyytien järjestelyyn. Stuttgartin suurkaupunkialueella, jossa 55 000 Boschin työntekijää matkustaa päivittäin yhteensä 1,5 miljoonaa kilometriä, yhtiö kuuluu ilmanpuhtautta edistävään Clean Air Alliance -liittoon.

Sähköinen liikenne: 14 miljoonaa ajoneuvoa vuoden 2022 loppuun mennessä

Boschin arvioiden mukaan sähköajoneuvoilla tulee olemaan keskeinen rooli kaupunkien ilmanlaadun parantamisessa. Yhtiö pyrkiikin johtoasemaan alati kasvavilla sähköisen liikenteen markkinoilla. Se on asettanut tavoitteekseen saavuttaa viiden miljardin myyntituotot sähköisestä liikenteestä vuoteen 2025 mennessä. Luku on kymmenkertainen verrattuna vuoden 2018 tasoon. ”Kasvava voimansiirtoteknologian arvonmuodostukseen liittyvä kilpailu tarjoaa meille erinomaisia mahdollisuuksia. Järjestelmätietämys, laaja tuotevalikoima ja tuotannon mittakaavaedut tekevät meistä erinomaisen kumppanin ajoneuvovalmistajille ja liikennepalvelujen tarjoajille kaikkialla maailmassa”, Denner toteaa. Bosch-voimansiirtokomponentteja on jo nyt yli miljoonassa sähköautossa ympäri maailman. Vuoden 2022 loppuun mennessä luvun odotetaan kasvavan 14 miljoonaan. Tähän mennessä yhtiö on toteuttanut voimansiirtoprojekteja 50 sähköajoneuvoalustalle. Pelkästään viime vuonna uusia projekteja saatiin 30. ”Haluamme edistää myös polttokennoteknologian läpimurtoa”, Denner sanoo. Siksi Bosch on hiljattain ilmoittanut yhteistyöstä, jossa toisena osapuolena on ruotsalainen polttokennovalmistaja Powercell. Varsinaiset polttokennot muodostavat noin kaksi kolmasosaa polttokennojärjestelmän arvosta. ”Yhdessä Powercellin kanssa haluamme kaupallistaa polttokennot ja lanseerata teknologian viimeistään vuonna 2022”, Denner selittää.

Automatisoidut ajoneuvot vähentävät kulutusta ja päästöjä

Automatisoidulla liikenteellä on osansa ilmanlaadun parantamisessa. Tutkimusyhtiö KE Consultin mukaan itseohjautuvat autot voivat vähentää polttoaineen kulutusta jopa 30 % – tai Saksan maanteillä noin 15 %. Tällä hetkellä automatisoidun liikenteen parissa työskentelee yli 5 000 Boschin työntekijää, mikä on kaksinkertainen määrä parin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. ”Vuoteen 2022 mennessä aiomme sijoittaa noin neljä miljardia euroa automaatioon ja sitä kautta kestävään liikenteeseen”, Denner kertoo. Myös kuljettajaa avustavat järjestelmät tukevat automatisoidun liikenteen kasvua. Tänä vuonna alan tuottojen odotetaan kasvavan lähes 15 % nykyisestä noin kahden miljardin euron tasosta. Tutka-antureiden myynnin ennakoidaan kasvavan 20 % ja videoantureiden myynnin 30 %. ”Automatisoitu liikenne ei ole enää pelkkä tulevaisuuden lupaus, vaan se on jo nyt yrityksellemme kasvava ala”, Denner lisää.

Liiketoimintavuosi 2018: myynti ja tuotot ennätystasolla

”Vuosi 2018 oli Bosch-konsernin liiketoiminnan kannalta kiistaton menestys”, toteaa Boschin talousjohtaja Stefan Asenkerschbaumer. Myynti ja tulos pysyivät vuonna 2017 saavutetuilla korkeilla tasoilla. Myyntituotot olivat yhteensä 78,5 miljardia euroa. Huomattava 2,1 miljardin euron valuuttakurssivaikutus rasitti myyntilukuja jonkin verran. Kurssivaikutukset huomioiden myynti kasvoi 5 % ja nominaalisesti 2,2 %. Toiminnan liiketulos (EBIT) oli yhteensä 5,3 miljardia euroa, eli 0,2 miljardia enemmän kuin edellisvuonna. Mittavista lupaaville alueille tehdyistä investoinneista huolimatta toiminnan liiketulosmarginaali kasvoi vuoden 2017 6,8 %:sta 7,0 %:iin. ”Vuoden 2019 taloudellisista haasteista huolimatta aiomme jatkaa merkittäviä sijoituksia uusien teknologioiden ja toimintojen kehitykseen yhtiön tulevaisuuden turvaamiseksi”, Asenkerschbaumer sanoo. ”Vastaavasti haluamme varmistaa, että hiilipäästöjen vähentämiseen liittyvät ja muut ympäristötoimet perustuvat lyhytaikaisten taloudellisten tavoitteiden sijasta kestävyyteen.”

Toimintavuosi 2018 kullakin liiketoiminta-alueella

Kaikilla liiketoiminta-alueilla oli oma roolinsa Boschin hyvän suorituksen varmistamisessa vuonna 2018: Mobility Solutions kasvatti myyntiään 3,5 % (5,8 % valuuttakurssivaikutukset huomioiden) 47,6 miljardiin euroon. Näin ollen Boschin kasvu alalla oli yleisen ajoneuvotuotannon kasvua tehokkaampaa. Toiminnan liiketulos oli lähes edellisvuoden tasolla eli 7,1 %. Consumer Goods -liiketoiminta-alue saavutti 17,8 miljardin euron myynnin. Valuuttakurssivaikutuksilla korjattuna 3,1 %:n lasku vastaa 0,7 %:n myynnin lisäystä. Tulokseen vaikutti kasvava kilpailupaine erityisesti Kiinassa. Toiminnan liiketulos oli 7,8 % eli hieman vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Industrial Technology -liiketoiminta-alueella myynti kasvoi 7,4 miljardiin euroon. Lisäystä edellisvuoteen 8,8 % – tai 11,7 % valuuttakurssivaikutuksilla korjattuna. Toiminnan liiketulos kasvoi yli viisi prosenttiyksikköä 8,4 %:iin. Energy and Building Technology -alueella myynti kasvoi 2,4 % 5,6 miljardiin euroon. Valuuttakurssivaikutuksilla korjattuna kasvua tapahtui 5,1 %. Toiminnan liiketulos oli 4,2 %.

Toimintavuosi 2018 kullakin maantieteellisellä alueella

Euroopassa myyntituotot kasvoivat 3,3 % (4,8 % valuuttakurssivaikutuksilla korjattuna) 41,4 miljardiin euroon. Pohjois-Amerikassa myynti oli yhteensä 12,3 miljardia euroa. Valuuttakurssivaikutuksilla korjattuna 2,7 %:n kasvu vastaa 7,4 %:n lisäystä. Etelä-Amerikan liiketoiminta elpyi, sillä valuuttakurssivaikutuksilla korjattua myyntikasvua oli 11,6 %. Myyntituotot olivat yhteensä 1,4 miljardia euroa. Nimellisarvojen mukaan myynti laski 6,2 %. Nykyisellään lähes 30 % Boschin kokonaismyynnistä muodostuu Aasian ja Tyynenmeren alueella (sisältäen Afrikan). Myynti tällä alueella kasvoi 3,7 % 23,4 miljardiin euroon valuuttakurssivaikutuksilla korjattuna. Nimelliskasvua tapahtui 0,7 %.

Henkilöstömäärien kehitys: uramahdollisuuksia erikoisasiantuntijoille ja johtajille

Joulukuun viimeisenä päivänä 2018 Bosch-konsernin palveluksessa oli noin 410 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Henkilöstöä oli siis noin 7 700 enemmän kuin edeltävänä vuonna. Henkilöstömäärät kasvoivat eniten Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Saksassa pääluku kasvoi noin 1 700 työntekijällä. Nykyisellään Boschin palveluksessa on hieman alle 70 000 työntekijää tutkimus- ja kehitystyössä, eli noin 4 000 henkilöä edellisvuotta enemmän. Ohjelmisto- ja IT-alan asiantuntijoita on 27 000, ja lukumäärän odotetaan kasvavan. ”Seuraavan viiden vuoden kuluessa Bosch suunnittelee palkkaavansa lähes 25 000 uutta IT- ja ohjelmistoasiantuntijaa kaikkialla maailmassa”, Denner sanoo.

Tunnuslukuihin voi tutustua täällä.

Jaa tämä:

Median yhteyshenkilö

Maija Andersson

Puhelinnumero

Kysymykset Boschille

Lisää uutisia